Seminarų temos

DVASINIO UGDYMO SEMINARO I PAKOPOS TEMOS

I. KAS YRA DVASIA? Kuo ji skiriasi nuo Sielos?

II. SAVARANKAUS, SĄMONINGO RYŠIO SU DVASIOS PASAULIU FORMAVIMAS.
PRANINIS KVĖPAVIMAS: energijos įkvėpimas.
Mokymasis kvėpuoti ne tik oru,
bet ir prana, energija. Mokymasis papildyti energijos atsargomis savo energetinį kūną,
įkvėpti bei iškvėpti praną per čakras (delnus, pėdas).
Energetinės, praninės apsauginės sferos formavimas praninio kvėpavimo būdu.

III. SIELOS AMŽIUS
Septyni pagrindiniai Sielos amžiaus modeliai.
Kaip atpažinti Sielos amžių savyje bei kituose.
Dorybės ir vertybės, susijusios su sielos amžiumi.
Silpnybės ir ydos, susijusios su sielos amžiumi.
Skirtingo amžiaus sielų bendravimo modeliai.
Įvairaus amžiaus sielos evoliuciniai bei degradacijos modeliai.
Karmos dėsnis bei persikūnijimas, persikūnijimo dėsniai.

IV. VIENTISA, BENDRA VERTYBIŲ SKALĖ, susijusi su sielos amžiaus skale.

V. ŽMOGAUS RAIŠKA TRIJUOSE LYGMENYSE
Asmenybės, Sielos, Dvasios lygmenys. Kaip juos atskirti, valdyti, realizuoti?
Kryžiaus simbolika.
Horizontalioji – pasaulietinė bei vertikalioji – dvasinė žmogaus būtis.
Universali, visuminė žmogaus raiška, visokeriopos šviesios gerovės formavimas.

VI. MOKYMASIS PAJUSTI ENERGIJĄ
Mokymasis pajusti savo energiją.
Mokymasis pajusti kito žmogaus energiją.
Daiktų lietimas per atstumą. Informacijos apie daiktą gavimas per atstumą.

VII. PRAKTIKA „MANO ŽMOGUS, MANO PASAULIS“
Naujo, optimalesnio, saugesnio santykio su pasauliu formavimas.
Karas baigtas: taikios, harmoningos būties formulė.

VIII. PRAKTIKA „AKIS Į AKĮ“: rimties, susikaupimo, žvilgsnio jėga.
Auros koncentravimas, čakrų piltuvų atkūrimas bei koncentravimas.

IX. MEDITACIJOS
Ryšio su Tvėrėju atkūrimas, sutvirtinimas.
Ryšio su Pasaulio Motina atkūrimas.
Amžinojo Tėvo Ir Motinos energijų savyje sujungimas, gryninimas, balansavimas.
IN – JAN energijų balanso atkūrimas.
Ryšio su Šviesos Hierachijomis atkūrimas.
Susitikimas su Angeliškomis, Archangeliškomis Esmėmis, energijomis, pasauliu,
ryšio su juo atkūrimas arba formavimas.
Ryšio su Dvasiniu Mokytoju (Mokytojais) atkūrimas, sutvirtinimas.
Dvasios Jėgos Simbolio įteikimas.
Ryšio su Vidiniu Vaiku atkūrimas. Kelionė į Pirmapradę Dvasios Jėgos vietą kartu su Vidiniu Vaiku.
Ryšio su širdimi – Vidiniu Patarėju atkūrimas.
Viešpaties Buveinės širdyje ruošimas, formavimas.
Širdies Altoriaus Liepsnos formavimas.
Susitikimas su Žemės Siela, Ryšio su Žemės Siela atkūrimas, kelionė pas Žemės Sielą kartu su Vidiniu Vaiku.

X. TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ: ŠIRDIES, KAKTOS, KELRODĖS ŽVAIGŽDĖS aktualizavimas bei sujungimas.
SĄMONĖS SUJUNGIMAS SU „AUKŠTESNIUOJU AŠ“.

XI. SĄMONĖS SURINKTIES TAŠKO valdymo technika:
1. Sąmonės surinkties taško aptikimas.
2. Įprastos Sąmonės surinkties taško pozicijos suvokimas.
3. Sąmonės surinkties taško pakėlimas energoinformaciniu stulpu į dvasios lygmenį
bei sujungimas su aukštesniuoju Aš .
4. Įžvalgos bei problemų sprendimo mokymasis, naudojant sąmonės surinkties taško technologiją.
Ateities variantų pamatymas beasmeniniame dvasios lygmenyje.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP