Seminaras „Asmeninio agregoro stiprinimas palaimos, harmonijos, sėkmės energijomis“, I dalis

NIJOLĖ GABIJA WOLMER

Šeimos  bei nekilnojamojo turto agregoro stiprinimas, harmonizavimas

(vyko 2015 m. rugsėjo 19 – 20 d.)

Agregoras – tam tikra gyva, kintanti visuma, susiformavusi iš žmogaus valios, emocijų, minčių, poelgių, sprendimų, svajonių bei sąmonės visumos, nukreiptos pasiekti tam tikrus specifinius tikslus, patenkinti tam tikrus interesus. Agregorą gali animuoti tiek vienas žmogus, tiek žmonių grupelė, tiek didelis žmonių kolektyvas, tiek kitokių būtybių kolektyvas, nacija.

Kai agregoras gyvuoja ilgai – dešimtmečius, šimtmečius – jis įgyja tam tikrą iš dalies savarankų gyvenimą. Jam sergėti bei prižiūrėti dvasios hierarchijos priskiria tam tikrą dvasinę būtybę, kuri geba ir nori atlikti tokį darbą. Egzistuoja tautų, miestų, šalių, bendruomenių, religijų agregorai, profesinius interesus vienijantys agregorai, pvz.: mokslininkų, rašytojų, dailininkų, gydytojų, pedagogų.

I. Agregoro sąvoka.

1. Agregoro sąvokos aiškinimas bei pajautimas.

2. Meditacija – kvėpavimas – pajutimas įvairių nacijų, religijų, profesinių sąjungų agregorų bei smulkesnių, asmeninių agregorų: darbo, šeimos, kūrybos, dvasinio kelio, namų, giminės.

II. Šeimos agregorо stiprinimas, harmonizavimas.

1. Šeimos agregoro aiškinimas, suvokimas.

2. Aptarimas, kokios gali būti šeimos stiprybės ir silpnybės.

3. Meditacija bei kvėpavimas, siekiant pajausti savo šeimos agregorą.
Jame ir jūsų protėvių energijos, ir visų šeimynykščių gyvenimas, jausmai, mintys, troškimai, santykiai, ir buvusių šeimų karma, prisiminimai.

4. Savo šeimos stiprių ir silpnų savybių analizė, suvokimas, ką jūs norite užtvirtinti, matyti augant, plečiantis šeimoje (pvz.: supratimą, atliepimą, darbštumą, meilę), o ką, atvirkščiai, norite matyti išeinant iš šeimos gyvenimo (pvz.: tinginystę, ligas, barnius, apsirijimą, nesupratimą, abejingumą ir pan.) Jei seminare dalyvauja sutuoktiniai, galima bendra jų kūryba bei praktika, bendras darbas analizuojant šeimos gyvenimą, kuriant šeimos simbolį, bendras kvėpavimas.

5. Buvusių išsiskyrimų, barnių gydymas. Išpiešimas negatyvių įtakų ar įpročių, situacijų, susiformavusių šeimoje. Ritualinis piešinio sudeginimas, prašant padėti „išvesti“ nepageidaujamus dalykus iš šeimos erdvės, agregoro.

6. Šeimos agregoro stiprinimas įkvėpuojant jį meile, harmonija, palaima, supratingumu. Gali būti daroma sėdint, gulint, kartu su švelniu judesiu ar šokiu. Sutuoktiniai gali kvėpuoti kartu, poroje, bendrame kvėpavime, judesyje, šokyje.

7. Taros, Mahalakšmės, protėvių palaiminimo kvietimas šeimos agregorui stiprinti, tobulinti kvėpavimo ir postulavimo būdu. Sielos bei Monados kvietimas dalyvauti bendroje kūryboje, transformuojančioje praktikoje.

8. Meditacija – kvėpavimas, vizualizuojant Simbolį, jums išreiškiantį sėkmingos jūsų šeimos esmę bei sėkmingą gyvenimą šeimoje. Simbolio piešimas ar kūrimas iš parankių medžiagų. Vėliau simbolis gali būti pasiūtas, išmegztas, išpintas, išdrožtas, nulipdytas ir panašiai.

9. Šeimą globojančio angelo ar kitos dvasinės esmės kvietimas, vizualizacija. Sėkmingo šeimos agregoro vizualizavimas, laimėjimų užtvirtinimas.
Postulavimas, judesys ar šokis, užtvirtinant pozytyvias permainas bei nuostatas, svarbius šeimos tikslus, prisimenant bei animuojant įkvepiantį šeimos simbolį.  Negatyvių dalykų išėjimo iš šeimos užtvirtinimas visam laikui.

10. Nuveikto darbo šeimos agregore analizė, aptarimas poroje bei grupėje.

III. Namų, nekilnojamojo turto agregoro stiprinimas.

1. Namų bei nekilnojamojo turto agregoro atpažinimas, suvokimas, išsiaiškinimas.

2. Aptarimas, kokios gali būti silpnoji ir stiprioji namų agregoro pusės.

3. Kvėpavimas – meditacija atpažįstant, pajaučiant savo namų bei nekilnojamojo turto agregorą, pajaučiant stiprias bei silpnas jūsų namų agregoro savybes.

4. Meditacija – kvėpavimas, suvokiant, ką norite matyti apleidžiant jūsų namus (blogus įpročius, netvarką, skurdą, barnius, tvankumą, netinkamus baldus, nereikalingus daiktus, blogą karmą, susijusią su namais, žeme ir pan.).

5. Meditacija – kvėpavimas, ką jūs norite matyti augant, plečiantis jūsų namuose, namų bei žemės agregore (gerovę, ramybę, turtą, patogumą, šviesą, erdvumą, gerus santykius su kaimynais, vietove, vietovės dvasiomis, gerą karmą, susijusią su namais, žeme ir pan.).

6. Negatyvių įtakų, įpročių, skurdo, blogos karmos, susijusios su namais bei nekilnojamuoju turtu, atpažinimas bei išpiešimas. Ritualinis piešinio sudeginimas.

7. Namų agregoro stiprinimas, įkvėpuojant juos harmonija, palaima, ramybe, gerove.

8. Dzambhalos, Taros, Mahalakšmės, Kšitigarbhos palaiminimo kvietimas į kvėpavimą. Savo Sielos bei Monados kvietimas dalyvauti transformuojančioje praktikoje. Ryšio su naminuku užmezgimas, draugystės, supratimo didinimas meditacijoje – kvėpavime.

9. Piešimas arba kūrimas jums sėkmingų namų simbolio, realybės.

10. Kvėpavimas – meditacija – šokis, užtvirtinant tai, kas nuveikta pozityvaus namų agregoro erdvėje.

11. Nuveikto darbo, stiprinant namų agregorą analizė, aptarimas porose bei grupėje.

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 44008

TOP