N.Gabija Wolmer. 2022 Didysis astrologinis Mėnulio kalendorius

Selena perėjo į Vandenio ženklą!

Gabija Wollmer. Vasario astrologinės tendencijos

(Iš N.Gabijos Wolmer „DIDŽIOJO ASTROLOGINIO MĖNULIO KALENDORIAUS  2022), papildyta

Šiandien, vasario 14 dieną, 03:17 val., įvyks gan svarbus metų įvykis astrologine prasme – Selena pereis iš Ožiaragio ženklo į Vandenį bei keliaus juo septynis mėnesius, iki šių metų rugsėjo 15 dienos.
Kai Selena, arba Baltasis Mėnulis, juda Vandenio ženklu, jis išryškina Vandenio ženklo aktualijas bei vertybes, daro jas daug svarbesnes dvasine prasme nei įprastai. Be to, minėtose srityse prasideda ryškesnis dvasinis apsivalymas.
Kokios gi yra šios aktualijos? Tai visų pirma laisvė – tiek asmeninė, kiekvieno iš mūsų laisvė, tiek įvairių kolektyvų –  sąmonės, pasaulėžiūros, įsitikinimų laisvė.
Ko gero, šiuo periodu į tai kreipsime daugiau dėmesio, o įvairūs suvaržymai kels didesnį nei įprastai nepasitenkinimą. Dėl to galime pridaryti sau problemų, tapdami ypač nekantrūs ten, kur jaučiame apribojimus.  Kita vertus, galime ieškoti bei rasti išmintingesnių būdų išsaugoti mums svarbias vertybes.
Šiuo periodu bus ypač svarbu mokytis siekti laisvės išmintingai, negriaunant geriausio, ką jau turime, nepažeidžiant aplinkinių teisių bei vertybių.
Vandenis taip pat susijęs su kolektyvine bei visuomenine veikla, draugyste, įvairiomis naujovėmis, originalumu, išradimais, laisve, skaitmeninėmis technologijomis. Selena, keliaudama Vandenio ženklu, paliečia visas minėtas sritis tiek asmeniniame, tiek ir visuomenės gyvenime.
Ką gi, rodos, šios aktualijos ir taip jau svarbios dabartiniame pasaulyje, kaipgi jos gali tapti dar svarbesnės, argi tai įmanoma? Visgi minėtu periodu svarbu ne tiek plėtoti vandeniškas sritis – mokytis įvaldyti skaitmenines technologijas, naujoves, – bet ir dažniau pasigilinti į tai, kaip jos mus bei aplinką veikia, kokias pasekmes kuria, ką iš naujovių verta priimti, o ką – ne.
Taigi, nors minėtu periodu ryškiau matysime žalą, ateinančią per įvairią techniką, socialinius tinklus, įvairius išradimus, visgi minėtas periodas nėra metas, kai būtų išmintinga nuo jų atsitraukti, atsiriboti.
Ne atsiriboti, bet veikti išmintingiau, dvasingiau, etiškai – štai kokias aktualijas išryškins Selena Vandenyje.
Taigi, Selenai keliaujant Vandeniu, svarbu tausoti draugystę, kolektyvus, su kuriais turite ryšių, vertinti savo bei kitų laisvę. Taip pat svarbu įnešti daugiau sąmoningumo į savo santykį su įvairia technika, socialinius tinklus, virtualią realybę, įvairias naujoves. Svarbu formuoti santykį taip, kad šios vandeniškos, technikos naujovės ne pavergtų mus, bet vaduotų, padėtų išskleisti žmogiškąjį potencialą. Selenai keliaujant Vandenio ženklu, tai ne tik kiekvieno iš mūsų, bet ir visos žmonių visuomenės uždaviniai.
Selenai keliaujant Vandeniu, ypač svarbu draugų, bendraminčių palaikymas, svarbu turėti bei vertinti kolektyvą, kuriame jaustumėtės savi, būtumėte suprasti. Svarbiau nei įprastai yra turėti galimybę laisvai veikti, mąstyti, lavinti įžvalgą, mokytis atskirti gėrį nuo blogio, gyvybės srautus nuo mirties srautų. Taip pat svarbu skirti pastangų, suvokiant savo bei kitų laisvės ribas, kas jas lemia, kam jos reikalingos.
Kita vertus, jei elgtumės neetiškai su draugais, kolektyvuose, kenktume pasitelkdami techniką ar ribotume kitų laisvę ten, kur to daryti neturime teisės, atpildas pasiektų mus greičiau nei įprastai.

Stipriausiai Selenos Vandenyje įtaka jausis nuo jos įėjimo į šį ženklą bei iki balandžio trečios dekados. Vėliau Selenos poveikis bus nuosaikesnis.

Ryškiausios Vandenio šalys – Rusija, Norvegija, Kanada. Jose ryškiau nei kitose šalyse jausis Selenos įtaka. 

Selenos Vandenyje spalvos – žydros bei juodos ir kiti netikėti deriniai, šalti tonai.

Bus tęsinys…

P.S.: Apie kitas visų metų aktualijas, svarbius astrologinius įvykius galite skaityti, įsigiję mano „DIDŽIOJO ASTROLOGINIO MĖNULIO KALENDORIAUS  2022“  skaitmeninę versiją štai čia: http://www.menuliokalendorius.com/cart/

Kalendoriaus skaitmeninę (PDF) versiją galėsite naudoti kompiuteryje, iPade, išmaniajame telefone.

TOP