Sąmoningo kvėpavimo asociacija

erelis ir everest

Sąmoningo kvėpavimo asociacija yra Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis viešas juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių interesus, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir veiklą grindžiančiais savo įstatais.

Asociacijos veiklos tikslas – vienyti žmones, praktikuojančius ir besidominčius sąmoningu kvėpavimu harmonijai ir pusiausvyrai palaikyti.

Įgyvendinant minėtus tikslus Asociacija veikia šiose srityse:

1. Kaupia ir skleidžia informaciją apie sąmoningo kvėpavimo technikas ir būdus bei propaguoja sveiką gyvenimo būdą, orgnizuoja atitinkamus renginius, seminarus ir užsiėmimus.
2. Teikia informacinę, metodinę, moralinę pagalbą ir įvairaus pobūdžio konsultacijas Asociacijos nariams.
3. Supažindina visuomenę su sąmoningo kvėpavimo technikomis.
4. Bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir visame pasaulyje, siekdama geriausių Asociacijos veiklos rezultatų.

Asociacijos prezidentas:
NGWNijolė Gabija Wolmer – Dvasinio ugdymo ir sveikatingumo centro „Udumbara“, Klubo „Trys brangenybės“ vadovė, radijo laidos „Kaip danguje, taip ir ant žemės“, autorė ir vedėja, dvasinio ugdymo bei kvėpavimo seminarų autorė ir vedėja, karmos diagnostikos specialistė, astrologė, „Didžiojo astrologinio Mėnulio kalendoriaus“ sudarytoja ir leidėja.

Sąmoningo kvėpavimo asociacijos valdyba:
– Nijolė Gabija Wolmer
– Raimundas Kareckas
– Daiva Kristina Markauskienė
– Rigonda Bučienė
– Lina Rudaitienė
– Jolanta Paliulytė

Sąmoningo kvėpavimo asociacijos nariai:
– Vilija Penkauskaitė
– Rita Aušra Grigaravičiūtė
– Valentina Višneveckaja
– Idalija Solovjovienė
– Beatričė Laurinkutė – Kijevičienė

Asociacija siekia teikti profesionalų sąmoningo kvėpavimo technikų mokymą seminarų, individualių užsiėmimų metu, įvairaus pobūdžio konsultacijas, paslaugas.

Asociacijos nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, praktikuojantys ir besidomintys sąmoningu kvėpavimu, propaguojantys sveiką gyvenimo būdą. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos valdybai raštišką prašymą, kuriuo įsipareigoja laikytis Sąmoningo kvėpavimo asociacijos įstatų, gerbti ir naudoti Asociacijos simboliką bei sumoka Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį įnašą ir narių mokestį.
Asociacijos garbės nario vardas suteikiamas asmenims, kurių veikla paliko ženklius pėdsakus sąmoningo kvėpavimo srityje Lietuvoje ir už jos ribų.

TOP