Rugsėjo astrologinės tendencijos

N. G. Wolmer

(Iš N. G. Wolmer „Didžiojo Astrologinio Mėnulio kalendoriaus 2021“, papildyta.)

Rugsėjo mėnesį nesiformuos beveik jokių sunkių planetų aspektų, ar užtemimų, taigi jis turėtų būti vienas darbingiausių, produktyviausių mėnesių šiais metais. Iki rugsėjo 22 dienos Saulė judės Mergelės ženklu, į pirmą vietą iškeldama darbo, pareigų, buitinių rūpesčių aktualijas. Tai palankus mėnuo rūpintis sveikata, dieta, švietimu, mokslais, tvarka namuose bei darbo vietoje, kibti aktyviau tvarkyti informacinius resursus, studijuoti naujus dalykus.

Visgi iki Mėnulio jaunaties, kuri įvyks rugsėjo 7 dieną, 03:52 val., tik rugsėjo 1-2 dienos palankios rimtesniems darbams pradėti. Kitos dienos iki jaunaties tiks anksčiau pradėtiems darbams užbaigti ar tęsti. Periodas, tinkantis naujiems darbams, prasidės po jaunaties, nuo rugsėjo 9 dienos.

Venera šį mėnesį iki spalio 10 dienos bus puikioje pozicijoje Svarstyklių ženkle, kur ji palankiai veiks grožio puoselėjimo, finansų, mados, įvairių paslaugų, teisėtvarkos, socialinės rūpybos sritis. Nuo rugsėjo 10 dienos, 23:39 val., Venera pereis į Skorpiono ženklą bei liks šiame ženkle iki mėnesio pabaigos. Šiame ženkle Veneros raiška daug kompleksuotesnė nei Svarstyklėse. Venera Skorpione – aistringa, seksuali, tačiau ir pavydi, įtari. Šį periodą vertėtų pasaugoti jums svarbius santykius: užuot pasidavus įtarumui, pavydui ar savininkiškumui, geriau įžiebti santykiuose aistrą, atverti gelmę, paslaptį, įnešti į juos ko nors naujo.

Rugsėjo 22 dieną, 22:21 val., Saulė pereis į Svarstyklių ženklą bei judės juo iki mėnesio pabaigos, tuo pakeisdama laikotarpio energijas. Šis metas bus aktyvus, palankus dirbantiems teisėtvarkos, grožio puoselėjimo srityse, valstybinėse institucijose, organizuojantiems kultūrinius renginius, užsiimantiems prekyba, finansais, ekonomika. Paskutinę savaitę Saulė judės Svarstyklėmis kartu su Marsu, kuris čia įėjo rugsėjo 15 dieną, 03:14 val. Dėl to Saulės raiškoje bus daug daugiau valdingumo, ryžtingumo nei paprastai jai keliaujant šiuo ženklu. Taigi paskutines septynias dienas vertėtų vengti pretenzingumo, įkyrumo, agresyvumo.

Rugsėjo 27 dieną, 08:10 val., Merkurijus ims judėti reversu, tai yra prieš Saulės judėjimo kryptį, ir tai truks iki mėnesio pabaigos. Šiuo periodu  reikalai, susiję su Merkurijumi, prisistabdys, teks dažniau taisyti tai, kas anksčiau padaryta. Svarbu atsargumas ką nors žadant ar tvarkant dokumentus.

Visgi yra vienas svarbus šio mėnesio aspektas – tai Karminio mazgo Rachu jungtis su Lilit, kuri įvyks rugsėjo 7 dieną. Šio aspekto įtaka labiausiai jausis nuo rugsėjo 1 iki 14 dienos. Šis aspektas yra klaidinantis, keliantis įspūdį, jog neleistini dalykai – melas, apgaulė, klasta, dvilypumas – yra geri ar net reikalingi  sėkmei ir išlikimui. Ką gi, aspektas praeis, o neigiamos pasekmės, jei pasiduosime pagundoms, pasiliks. Vertėtų pasitelkti budrumą, atsargiai atsirinkti pasiūlymus, priemones, kuriomis siekiame sėkmės – šis aspektas neigiamai veiks mus tik tuomet, jei leisime, kad tai vyktų.

N. G. Wolmer

TOP