Prašome skirti 2 procentus pajamų mokesčio

Visiems labai dėkojame už  praeitais metais suteiktą paramą. Ji padeda skleisti dvasines žinias, praktikas,  kuriomis dalijamės su jumis, turėti ir išlaikyti mokymo erdvę.
Norinčius ir galinčius šiais metais paremti „Trijų brangenybių“ veiklą, prašome užpildyti deklaraciją (FR0512 2 versija) internetu http://deklaravimas.vmi.lt

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 300037902

paramos formos pildymas

TOP