Paslaptis

Dauguma žmonių suvokia save kaip ribotą kūną, bet tu nesi vien ribotas kūnas. Netgi žvelgiant pro mikroskopą matyti, kad esi energijos laukas. Apie energiją žinome štai ką. Nuėję pas kvantinės fizikos specialistą paklauskite: „Kas kuria pasaulį?“ Atsakymą išgirsite tokį: „Energija“. Tada paprašykite apibūdinti ją. Jums atsakys: „Jos negalima nei sukurti, nei sunaikinti. Ji visada buvo ir yra; tai, kas kada nors egzistavo, egzistuoja visada; ji įgyja pavidalą, juda jame ir išeina iš jo.“ Paskui nueikite pas teologą ir paklauskite: „Kas sukūrė Visatą?“ Atsakymą išgirsite tokį: „Dievas.“ Tada paprašykite apibūdinti Dievą. Jums atsakys: „Jis visada buvo ir bus. Jo negalima nei sukurti, nei sunaikinti. Jis yra tai, kas kada nors egzistavo ir egzistuos visada, nuolat įgydamas pavidalą, judėdamas jame ir išeidamas iš jo.“ Matai – apibūdinama taip pat, skiriasi tik terminologija. Tad jei manai, jog esi „mėsos gabalas“, darsyk pagalvok. Tu esi dvasinė būtybė! Tu esi energijos laukas, veikiantis didesniame energijos lauke. (p. 150-151)

Viskas, ko trokštame – kad ir kas tai būtų, – remiasi meile. Būti jaunam, turėti pinigų, puikų darbą, nepriekaištingą kūną ir sveikatą reiškia jausti meilę. Norint prisitraukti tai, kas patinka, reikia spinduliuoti meilę, ir visi tie dalykai netruks atsirasti.
Visa gudrybė yra ta, kad norint perduoti aukščiausią meilės dažnį, reikia mylėti save, o tai daugeliui gali būti sudėtinga. Jei sutelksi dėmesį į išorę ir tai, ką dabar matai, veikiausiai apsiriksi, nes tai, ką matai ir jauti dabar, yra to, ką buvai įpratęs manyti apie save, padarinys. Jei nemyli savęs, asmuo, kurį dabar matai, greičiausiai bus pilnas trūkumų, kurių pats turėjai.
Kad visiškai save pamiltum, turi visai kitaip pažiūrėti į save. Turi sutelkti dėmesį į dabartį savo viduje. Atsisėsk ir nusiramink. Susitelk į dabarties pojūtį savyje. Kai galvosi apie dabartį savyje, ji pati ims Tau skleistis.Pajusi tyrą meilę ir palaimą, tikrą savo tobulumą. Toji dabartis – tobulasis Tu. Toji dabartis – tikrasis Tu. Susikoncentravęs į dabartį, į tai, ką dabar jauti, myli ir garbini, pamilsi save, ir visai tikėtina, pirmąsyk savo gyvenime. (p. 163)

Rhonda Byrn. The Secret. Paslaptis – Alma Littera, 2008

TOP