Pagalba

Vieną sykį miške, kuriame gausiai lankydavosi žmonės, kilo gaisras. Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas raišas.

Drebančia iš baimės širdimi aklasis bėgo tiesiai į liepsną.
– Stok!- sušuko raišasis. – Ten dega!
– Tai kur man bėgti? – atsišaukė aklasis.
– Galiu tau pasakyti kur,- pasigirdo raišojo atsakymas. – Tik aš pats bėgti negaliu. Jei tu užsikeltum mane ant pečių, kartu pabėgtume ir išsigelbėtume.
Aklasis paklausė raišojo ir abudu išsigelbėjo.

Jei mes mokėtume suvienyti savo jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalytis viltimis, nusivylimais, nuoskaudomis ir laimėjimais, visi kartu lengvai išsigelbėtume.

Bruno Ferrero

TOP