Neįprasti reiškiniai

Klausimas: Praktikavau kažkokią praktiką – dabar jau neprisimenu kokią (na, bet juodąja magija tikrai neužsiimu). Naktį staiga pabudau ir vidiniu regėjimu pamačiau atskriejantį ugninį kamuolį. Aiškiai pajutau, kad nori mane nužudyti energijų smūgiu į širdį. Kamuolys trenkėsi į širdį ir rikošetu , lyg nuo šarvų atšoko žemyn. Baimės nebuvo jokios, jaučiausi užtikrintai, paskaičiavau – pulsas normalus. Panašu į astralinę ataką, bet nerandu priežasties. Kodėl taip nutiko?.

N.G.Wolmer: Jei taip iš tikrųjų ir vyko (o taip galėjo vykti), tai stebina rami žmogaus reakcija – tokia galėtų būti treniruoto žmogaus, kuris moka valdyti energijas. Tai gali būti įdirbiai iš praeito gyvenimo, nes jei jie būtų suformuoti šiame gyvenime, tai žmogaus nenustebintų pati ataka: jis gerai žinotų, kaip ją išprovokavo ir iš kur ji ateina.

Šis vyriškis turi nemažą astralinę apsaugą, bet nesuvokia , kad ją turi ir kodėl. Keistas yra klausimas, kodėl tai įvyko. Juk žmogus teigia, kad vakare prieš tai darė kažkokią dvasinę praktiką. Ar nevertėtų susimąstyti ir paanalizuoti, kokia tai praktika ir kaip ji galėjo išprovokuoti antpuolį. Juk nebūtinai reikia daryti ką nors blogo, kad sukeltumėte nemalonią ar net agresyvią aplinkos reakciją. Netgi jei mes norime gero, bet jei mūsų praktika bus aktyvi ir jei energijas skleisime netolygiai,tai kels aplinkos nepasitenkinimą. Tokiu atveju energijų lygmenyje mes imame tarytum skėtriotis. Juk jeigu žmogus skėtriotųsi rankomis, jis irgi sukeltų aplinkos nepasitenkinimą, jam sakytų: „Ko čia skėtriojiesi? Ar nenurimsi vienąkart?“.

Panašiai vyksta ir astraliniame lygmenyje. Tai yra tankiai apgyvendintas lygmuo ir jei mes savo energiją išskleidžiame staiga, ji gali pažeisti kokią nors būtybę, kuri gyvena šalia (vietos dievybę, kalno dvasią ir panašiai). Ji gali sudirgti, dėl to gali būti atatranka.

Be to, jūsų pajauta, kad jus nori nužudyti, gali būti netikra: gal tiesiog nori pagąsdinti, kad šiek tiek ramiau elgtumėtės energijų lygmenyje, netrikdytumėte aplinkinės gyvybės – taip, kaip ir kituose lygmenyse. Reikia rimties, padorumo, nuosaikumo, jei norite nesukelti nepasitenkinimo. Žmogus, kuris garsiai rėks,skėtriosis, lakstys, daužydamasis į kitus, sukels nepasitenkinimą. Kol kas labai mažai yra suvokimo, kad panašiai vyksta ne tik fiziniame, bet ir kituose lygmenyse, todėl labai svarbu ugdytis tą jutimą, norint sėkmingai praktikuoti.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP