Kvėpavimas ugnies elementu

Kuomet praktikuosite sąmoningą kvėpavimą bei postulatus, susijusius su ugnies elementu, tai padės valyti, pažadinti vidinę ugnį, sugrąžinti energiją. Ugnies postulatai skatina aistrą, aktyvumą. Padauginus, nejaučiant saiko jie gali paskatinti agresyvumą, drąsą, peraugančią į avantiūrizmą, todėl su šiais postulatais reikėtų elgtis ypač atsargiai – truputėlį papraktikavus, ypač įsiklausyti į pasekmes: kaip tai, ką darėte, pakeitė Jūsų savijautą, emocijas. Gerąja prasme galite pajusti aktyvumo, jėgų antplūdį, norą veikti, padidėjusią drąsą, ryžtą gyventi, kovoti su sunkumais. Jei persistengsite, noras veikti peraugs į puikybę, irzlumą, agresyvumą. Svarbu derinti tarpusavyje darbą su skirtingais elementais, siekti papildymo, harmonijos.

Šventa šventa šventa yra mano Ugnis
Šventa šventa tyra yra mano Ugnis
Šventa šventa sakrali yra mano Ugnis

Šventa šventa palaiminta yra mano Ugnis
Šventa šventa apvalanti yra mano Ugnis
Šventa šventa gyva yra mano Ugnis

Šventa šventa kurianti yra mano Ugnis
Šventa šventa kelianti yra mano Ugnis
Šventa šventa įkvepianti yra mano Ugnis
Šventa šventa taikinga yra mano Ugnis

Vis dėlto šios praktikos gali labai padėti žmonėms, kurie jaučia jėgų trūkumą, bijo gyventi, aktyviai veikti, realizuoti save, bendrauti.

Šios praktikos taip pat padės įgyti natūralaus džiugumo, optimizmo, pasitikėjimo savimi. Vėl dėlto persistengus tai gali peraugti į egoizmą, despotiškumą. Jūs patys turite stebėti, kad ugdoma dorybė neperaugtų į ydas: pasitikėjimas savimi – į puikybę, aroganciją; drąsa, ryžtas – į avantiūrizmą, agresiją; aktyvumas – į chaotiškumą. Niekas kitas už Jus to nepadarys. Tik pati siela per savo asmeninę patirtį tegali suvokti, kur yra skiriančioji riba. Per tai ji ugdo save, įgyja didžiąsias gyvenimo pamokas, vertybes, kurios nei šiame gyvenime, nei po jo nenueis veltui – liks su siela amžiams.

Būtent šias pamokas, šį žinojimą Siela nešasi su savimi per amžinybę kaip savo naująsias kokybes, vertybes. Todėl nebijokite siekti to, ko dar neturite, vien dėl to, jog gal per daug tai išauginsite, nesuvaldysite. Kelią įveiks tik einantis: eidami, tobulindami save galėsite daug ką keisti, turėsite ką koreguoti.

Jei suvoktumėte, jog per daug susiaktyvinote praktikuodami postulatus, susijusius su ugnimi, pajuskite, paklauskite savęs, kuris iš pasyviųjų elementų – žemės ar vandens –gali Jums labiau padėti šioje situacijoje. Grįžus prie pasyviųjų elementų, tai gali padėti grąžinti pusiausvyrą, harmoniją. Taip pat galite tiesiog nusnūsti, išsimaudyti vonioje ar po dušu, pastovėti basomis kojomis ant žemės, jei ji ne per šalta, pamirkyti kojas dubenyje su vandenyje ištirpinta jūros druska.

Be to, svarbu pačioje pradžioje siekti, suformuoti ketinimą, jog praktikuojate ne tam, kad tuoj pat įgytumėte kokias nors supergalias, išvalytumėte visą savo karmą, o siekti, jog pradžioje atgautumėte penkių elementų pusiausvyrą, harmoniją bei kiek didesnę energijų, sielos bei karmos švarą.

Taigi pradžioje suformuokite labai aiškų, svarų ketinimą, jog praktikos padės jums kurti didesnę harmoniją, pusiausvyrą, sąmonės, jausmų ir apskritai gyvenimo švarą ir būtent tai yra Jūsų pirminis tikslas. Nesiekite pasisemti kuo daugiau ugnies ar kokio kito elemento vibracijų, tuoj pat siekti galių, neįgiję dorybių – tai yra pavojinga. Ugnis, net šventa, gali deginti, per arti bei per greitai priartėjus. Todėl praktikuokite labai atsargiai, po truputėlį, su pertraukomis, įsiklausydami į pokyčius bei prisiimdami atsakomybę. Tai praktiką stabilizuos bei nukreips saugiausia, harmoningiausia linkme.

Kuomet žmonija buvo pirmapradėje būsenoje, artimoje žvėries sąmonei, ji vis dėlto gavo iš Tvėrėjo ugnies, laužo bei jo šilumos dovaną. Argi būtų geriau šią dovaną atimti? Kita vertus, vis dar mokomės elgtis su ugnimi…

Šventa šventa šventa yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa skaisti yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa sakrali yra Mūsų Ugnis

Šventa šventa palaiminta yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa valanti yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa džiaugsminga yra Mūsų Ugnis

Šventa šventa kurianti yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa gyvastinga yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa mylinti yra Mūsų Ugnis

Šventa šventa prikelianti yra Mūsų Ugnis
Šventa šventa taikinga yra Mūsų Ugnis

Dar vienas praktikų, susijusių ugnies postulatais, aspektų yra tai, jog teisingai praktikuojant, neskubant, negobšaujant jos padeda atkurti ryšį su dvasiniu pradu, mūsų aukštesniuoju „AŠ“, skatina mūsų dvasinės ugnies aktyvumą, pabudimą.

Šventa šventa šventa yra Tavo Ugnis
Šventa šventa tyra yra Tavo Ugnis
Šventa šventa džiaugsminga yra Tavo Ugnis

Šventa šventa kurianti yra Tavo Ugnis
Šventa šventa gyvastinga yra Tavo Ugnis
Šventa šventa palaiminga yra Tavo Ugnis

Šventa šventa gydanti yra Tavo Ugnis
Šventa šventa mylinti yra Tavo Ugnis
Šventa šventa taikinga yra Tavo Ugnis

Pašnekesys su Ugnimi

Šventoji Ugnie, Amžinoji Ugnie, Dieviškoji Ugnie, Žmogaus Ugnie, Dangaus Ugnie, Žemės Ugnie, Nuostabioji Ugnie, Palaimintoji Ugnie, Džiaugsmingoji Ugnie, Kuriančioji Ugnie, Šiltoji Ugnie, Šviesioji Ugnie, Valanti Ugnie, Amžinoji Ugnie, Dvasine Ugnie, Gyvybės Ugnie, Meilės Ugnie, Sakralioji Ugnie, myliu Tave, mylėk mane, valyk mane, maitink mane, mokyk mane gyventi… Tevyksta…

Net jeigu tik skaitysite, stebėsite šį bei kitus postulatų tekstus, Jūs jau jausite tam tikrus valančius, transformuojančius procesus, kurie gali duoti nemažą naudą. Kai kam pradžioje galbūt būtent šis būdas bus geriausias…

Teisingas, nefanatiškas darbas su ugnies postulatais žadins prisiminimą apie visas kada nors duotas dvasines priesaikas, jų dvasinę ugnį – kada, kaip seniai, kokiame praeitame gyvenime, jos bebūtų duotos… Drauge tai skatins dvasinės jėgos atbudimą, augimą, bet ir kels Jums reikalavimus. Būkite pasiruošę ne tik vartoti, bet atliepti dvasiniam pasauliui, duoti…

Šios praktikos, kuomet praktikuosime su žodžiais Tavo, Mūsų Ugnis, padės realiai išgyventi giluminį bendrumą tarp žmonių, tarp visų gyvų būtybių, – būtent jų dvasinį bendrumą, – padės įveikti atskirtumo, užsidarymo, baimės kuriamus barjerus. Mano manymu, tai yra didžiulės vertybės, kurias verta ugdyti…

N. Gabija Wolmer

TOP