Kvėpavimas oro elementu

Jei praktikuosime smoningą kvėpavimą bei postulatus, susijusius su oro stichija, tai skatins arba grąžins gebėjimą formuluoti mintis, bendrauti, mokytis, įsiminti informaciją, įgyti geresnį dėmesingumą, pastabumą, supratingumą. Harmoningesnė, išskaistinta oro stichija padės lengviau suprasti aplinkinius bei pasaulį, įvairius mokslus, skatins lengvumą, paslankumą, greitumą, sumanumą, tarpininko, prekybininko gabumus, gebėjimą išvengti pavojų. Oro stichija padeda lengviau keisti kryptį, jausti ateities tendencijas, atsiverti mokslo naujovėms.

Ypač tai aktualu dirbantiems mokslinį darbą, susijusiems su žiniasklaida, rašymu, prekyba, pedagoginiu darbu, visiems, kurių profesijoje tenka daug kalbėti, bendrauti.

Galbūt kai kurie teiginiai Jums gali atrodyti juokingi, tačiau nepaisant to jie lieka veiksmingi. Praktikos stiprins, palaikys kvėpavimo sistemos darbą.

Šventas šventas šventas yra mano Oras
Šventas šventas tyras yra mano Oras
Šventas šventas skaistus yra mano Oras

Šventas šventas palaimintas yra mano Oras
Šventas šventas gydantis yra mano Oras
Šventas šventas gaivinantis yra mano Oras

Šventas šventas gyvastingas yra mano Oras
Šventas šventas mylintis yra mano Oras
Šventas šventas spindintis yra mano Oras

Šventas šventas šventas yra mano Kvėpavimas
Šventas šventas tyras yra mano Kvėpavimas
Šventas šventas šventas yra mano Alsavimas
Šventas šventas palaimintas yra mano Alsavimas

Dar vienas įdomus aspektas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį: šitaip praktikuojant postulatus, susijusius su kvėpavimu, imsime atkreipti dėmesį ir į gilesnį kontekstą, turinį, esantį kvėpavime. Pradėsime jausti kvėpavimą ne tik materialiu oru, bet ir tai, kaip įkvepiame praną, gyvybinę energiją, bei ją iškvepiame. Be to, šventumo sąvoka padės mums pasipildyti ne bet kokios, o jau išvalytos, transformuotos pranos, sukurs filtrą, nepraleidžiantį sunkių, kenksmingų vibracijų į mūsų kūną, aurą. Dėl to prana, šitaip įkvepiama kartu su oru, iš tiesų gali jį daryti šventą, tyrą, skaistų, palaimintą.

Šventas šventas šventas yra Mūsų Oras
Šventas šventas tyras yra Mūsų Oras
Šventas šventas skaistus yra Mūsų Oras

Šventas šventas palaimintas yra Mūsų Oras
Šventas šventas gydantis yra Mūsų Oras
Šventas šventas gaivinantis yra Mūsų Oras

Šventas šventas gyvastingas yra Mūsų Oras
Šventas šventas dieviškas yra Mūsų Oras
Šventas šventas mylintis yra Mūsų Oras

Šventas šventas spindintis yra Mūsų Oras
Šventas šventas šventas yra Mūsų Kvėpavimas
Šventas šventas tyras yra Mūsų Kvėpavimas

Šventas šventas palaimintas yra Mūsų Alsavimas
Šventas šventas sakralus yra Mūsų Alsavimas

Šitaip praktikuojant, jei pavyks išgyventi postulatus kaip savo realybę, galėsite susijungti su Žemės Planetos Kvėpavimu, pajausti, kaip ji išgyvena visą aplink ją esantį orą kaip vientisą, šventą, gyvybę nešančią stichiją, vieną iš dieviškumo apraiškų.Tikiu, jog kaip panašiomis praktikomis, malda galima transformuoti vandens energetinę struktūrą, grąžinti jai gyvybingumą ( tą neseniai įrodė japonų mokslininkas Masaru Emoto), taip galima transformuoti ir aplink mus esančio oro masyvus, grąžinant jiems švarą, gyvybingumą. Pabandykite, ir neabejoju, jog pajusite esantys labai stipriame, sakraliame procese.

Šventas šventas šventas yra Tavo Oras
Šventas šventas tyras yra Tavo Oras
Šventas šventas skaistus yra Tavo Oras

Šventas šventas palaimintas yra Tavo Oras
Šventas šventas gydantis yra Tavo Oras
Šventas šventas gaivinantis yra Tavo Oras

Šventas šventas gyvastingas yra Tavo Oras
Šventas šventas palaimingas yra Tavo Oras
Šventas šventas mylintis yra Tavo Oras

Šventas šventas šventas yra Tavo Kvėpavimas
Šventas šventas palaimintas yra Tavo Kvėpavimas
Šventas šventas tyras yra Tavo Alsavimas
Šventas šventas sakralus yra Tavo Alsavimas

Kuomet praktikuosite postulatus su žodžiais Tavo kvėpavimas, tai gali padėti pajusti ne tik kito žmogaus erdvės šventumą, jo kvėpavimo sakralumą, bet ir pažvelgti į savo kvėpavimą tarsi iš šono, naujai, galbūt net išgyventi per šią praktiką sakralų transcendentinį Viešpaties kvėpavimą, pačios būties, gyvybės alsavimą, jos ritmą ir susiderinti su juo…

Ši praktika taip pat gali padėti vidiniai susijungti su kita mylinčia būtybe – žinoma, jei ji tam neprieštarauja…

N. Gabija Wolmer

TOP