Kvėpavimas grynomis energijomis

KVĖPAVIMAS ARCHETIPINĖMIS, GRYNOMIS PASAULIO ENERGIJOMIS

Atsisėskite patogiai, be įtampos, kad nugara būtų tiesi, arba atsigulkite – kaip jums patogiau. Sukurkite nuostatą, kad viską, ką darysite, darysite ramiai, su pasitikėjimu savo dvasinės esmės, Amžinojo, Dieviškojo prado, kuris gyvas kiekviename žmoguje, vedimu, neskubindami savęs tučtuojau pasiekti pribloškiantį rezultatą. Pasakykite, kad Jūsų pastangos bus ramios, išmintingos, saikingos, jog įteikiate savo praktiką Viešpaties ar Šventosios Dvasios vedimui, jog darote ją dėl savo ir dėl visų gyvų būtybių gerovės, tegul ji būtent taip ir vyksta.
Pasakykite sau ramiai ir drauge įsakmiai:
Nuraminu savo protą, esu čia ir dabar, visos mano problemos, kol praktikuosiu, tiesiog ištirpsta kaip debesėlis vasaros dieną, nebetrikdo manęs.
Pasineriu į nuostabią, kupiną visiškos ramybės, amžinybės erdvę, nepaliestą rūpesčių, nerimo, prisodrintą palaimos, lengvumo, saugumo, švelniausios meilės ir grožio vibracijos. Pasineriu į pirmapradę švytinčią dvasinę erdvę, nesuterštą ir tyrą, iš kurios gali kilti viskas, ką tik panorėsiu sukurti, pritraukti…
Esu visiškoje rimtyje, atsipalaidavime, mane ima gobti palaima, švelnaus pritarimo, manęs teigimo vibracija, tarsi nuostabi amžina šypsena, tarsi besišypsantis dangus.
Imkite ramiai kvėpuoti šitoje vaiskioje, pakylėtoje erdvėje ramiu, sujungtu, sąmoningu kvėpavimu, tiesiog pasakykite sau: „Aš įkvepiu beribę šviesą iš Amžinojo Dvasios Pasaulio ir iškvepiu ją į savo gyvenimą “. Darykite tai ramiai keletą minučių, kol pajusite, kaip iš tikrųjų į visus Jūsų kūnus, taip pat ir į žemesniuosius (tai yra į minčių, arba mentalinį kūną, į astralinį, arba emocijų kūną, į eterinį bei kitus) po truputėlį ateina ramybė ir vaiski šviesa iš tos erdvės, iš tos jūsų dedamosios, kuri nepriklauso, gali nepriklausyti nuo emocijų, rūpesčių, materijos apribojimų, laiko.
Darykite be ypatingų lūkesčių, leisdami rezultatui ateiti tarsi savaime, ramiai ir maloniai nustebinti Jus…
Kvėpavimas turėtų būti Jums patogus – ne per daug gilus, ne per daug paviršinis ar greitas. Kvėpuokite taip, kad Jums būtų malonu, sujungdami įkvėpimą bei iškvėpimą, tarsi pakylančią ir nuslūgstančią bangą. Paieškokite tokio ritmo, kuris kviestų jus kvėpuoti ilgai ir saugiai, kuris kurtų Jums saugumo, ramybės ir poilsio erdvę – Jūs tai galite, tereikia tik patikėti ir leisti, kad pasaulis maloniai Jus stebintų naujomis atsiveriančiomis galimybėmis… Neužmirškite, kad įteikėte procesus Dvasios vedimui!..
Tokiu būdu kvėpuodami, įsivaizduokite, kad kartu su žodžiais, mintimis įkvepiate vaiskią, tyrą, nelytėtą jokios karmos energiją, šviesą, ateinančią iš Sakralaus Amžinojo Dvasinio Pasaulio – ši šviesa, energija Jums gali būti visiškai nauja, nelytėta arba, atvirkščiai, iki skausmo, nostalgijos pažįstama, artima, geidžiama, buvusi užmiršta…
Šitaip galite kvėpuoti, sakydami sau: „Aš įkvepiu beribę šviesą iš Amžinojo Dvasios Pasaulio ir iškvepiu ją į savo gyvenimą, į visus savo kūnus“.
Pakartokite tai kelis kartus, kol pajausite švelnią, malonią tėkmę, lengvą tarsi vėjelį energiją atliepiant Jums. Neskubinkite savęs bei nepersistenkite – darykite maloniai ir ramiai, kitaip labai greit pajusite slopinimą, mieguistumą ar spaudimą galvoje – tai reikštų, kad jau jaučiate energijos perviršį, net jei to nesuvokiate.
Jei darysite ramiai, be forsavimo, tuomet galėsite šį procesą tęsti maloniai, ilgai, naudingiausiai. Kai pajausite, kad jau galite, supaprastinkite, sutrumpinkite teiginį:
Įkvepiu Beribę Šviesą – iškvepiu Beribę Šviesą.
Įkvepiu Besąlyginę Meilę – iškvepiu Besąlyginę Meilę.
Įkvepiu Poilsį ir Ramybę – iškvepiu Poilsį ir Ramybę.
Įkvepiu Pasaulio Grožį – iškvepiu Pasaulio Grožį.
Nekamuokite savęs tučtuojau mintimis: „Kaip man tai pavyks?“, „Ar jau vyksta?“, „Ar teisingai vyksta?“ ir panašiai… Pasakykite savo protui – kontrolieriui, kad dabar Jums svarbu takumas, pasitikėjimas procesu, Dieviškuoju vedimu bei ramybė – tiesiog leiskite šiems procesams prasidėti ir tęstis ramiai, takiai, be sumaišties…
Jei nepasitikite savimi pakankamai, prieš praktikos pradžią galite pakviesti, paprašyti savo tikrųjų Dvasinių Mokytojų vedimo bei globos jūsų praktikoje. Net jei jų nežinote, neabejokite, kad juos turite. Jei kviesite nuoširdžiai, jie tikrai atlieps. Galite pakviesti į pagalbą savo angelo sargo apsaugą, vedimą, globą.
Vis dėlto nepersistenkite – toks kvėpavimas gali Jus stipriai pripildyti energijų, naujos patirties, todėl pradžioje Jūsų užsiėmimai turėtų būti neilgi, maždaug penkių minučių. Po to darykite pertrauką, stebėkite save, savo procesus. Po kiek dienų galite kvėpavimo procesus po truputį ilginti – tokiu būdu Jūsų praktika bus saugi. Leiskite organizmui „sugerti“ naujas energijas, prie jų priprasti…
Toks kvėpavimas ne tik suteiks Jums malonumą, atšviežins jus, suteiks palaimos išgyvenimą, ramybę, bet ir valys iš Jūsų auros tamsias energijas, nuoskaudų, skausmo sankaupas, didins energijų takumą Jūsų fiziniame bei energijos kūne, suteiks daugiau pasitikėjimo savimi bei gyvenimu, žadins Jumyse kūrybingumą, talentus, seksualumą, vidinę jėgą…
Ką ir bešnekėti – tiesiog reikia bandyti, praktikuoti…
Kiek kartų girdėjau žmones sakant: „Niekad neįsivaizdavau, kad tai gali taip veikti, bet veikia! Kvėpuodamas aš prisipildau ramybės, džiaugsmo, palaimos, jėgų, poilsio, tai grąžina man gerą nuotaiką, optimizmą, pasitikėjimą savimi, aš patiriu neįtikėtinas įžvalgas, stiprias dvasines patirtis. Neįtikėtina, bet iš tiesų labai veiksminga…“
Kad Jūsų praktika būtų veiksminga, labai svarbu, kad neskubėtumėte, nepersistengtumėte bei turėtumėte kantrybės praktikuoti po truputį, tačiau ilgesnį laiką, kol pajusite, jog galite pasitikėti savimi ir žinote, kiek laiko galite skirti tokiam sujungtam, sąmoningam kvėpavimui.
Paslaptis čia yra ta, kad vientisas, sujungtas kvėpavimas kurią nenutrūkstantį energijos srautą, tėkmę, kurios dėka Jūs galite pritraukti savęs link viską, kur nukrypsta Jūsų sąmonės, minties dėmesys…

Kai jau apsiprasite su anksčiau aprašyta praktika, galite pereiti prie kito etapo.
Pasirinkime, pavyzdžiui, teiginį „Įkvepiu Pasaulio Grožį“. Jūsų kvėpavimas oru liks toks pats – sujungtas, lygus, sąmoningas, per nosį įkvepiama ir iškvepiama, tačiau mintyse abiem atvejais ir oro įkvėpimo, ir iškvėpimo atveju sakysite: „Įkvepiu Pasaulio Grožį – įkvepiu Pasaulio Grožį“. Tai reiškia, jog Jūs įkvėpsite pasaulio grožio energiją ir tuomet, kai įkvėpsite orą, ir tuomet, kai iškvėpsite. Nesibaiminkite, kad galite „susprogti nuo grožio“. Nebijokite persipildyti jo – būtent tada, kai užsipildysite sklidinai šios grožio vibracijos, ji savaime ims spinduliuoti iš Jūsų į aplinką, net to nesiekiant. Tai suteiks ir Jums laimės, neaprėpiamo pasaulio grožio išgyvenimą… Tapkite žmogumi, kuris, net nieko nesakydamas, spinduliuoja grožį – ne tik materialų, bet ir kitokį, subtilesnį… Tai suteiks jums sėkmės, atvers Jumyse glūdinčius talentus, pakvies juos į sąmonės paviršių…
Vėliau tai galėsite daryti vos ne nuolatos – tai yra, sujungti sąmoningą, sujungtą kvėpavimą su teiginiais, energijos tėkme net tuomet, kai vairuojate automobilį, prausiatės, verdate valgį…
Kai pajusite, jog jau galite, sugebate kartu su kvėpavimu pakviesti, pritraukti į save sakralias, švarias energijas, tai atvers Jums neišsemiamas kūrybos galimybes, įkvėps Jus.
Prisitaikykite postulatus pagal savo poreikius. Galbūt Jums rūpi meilė, santykiai, moteriškumo ar motinystės atkūrimas savyje – tuomet galite sujungti kvėpavimą su teiginiu:
Įkvepiu Amžinąjį Moteriškumą – iškvepiu Amžinąjį Moteriškumą.
Įkvepiu Šventąjį Moteriškumą – iškvepiu Šventąjį Moteriškumą.
Įkvepiu Tyrąjį Moteriškumą – iškvepiu Tyrąjį Moteriškumą.
Įkvepiu Amžinąją Išmintį…
Įkvepiu Visokeriopos Gerovės Energiją…
Ar maža, ką dar Jums padiktuos Jūsų įžvalga, dvasios jėga ir meilė…
Taigi linkiu Jums sėkmės. Labai svarbu, kad prieš pradėdami praktikuoti suformuotumėte nusiteikimą, kuriame būtų ne baimė ar nepasitikėjimas, o tikėjimo jėga, šviesus ryžtas, tobulėjimo atkaklumas bei kantrybė.
Pasakykite sau: „Praktikuosiu dėl savo ir visų gyvų būtybių gerovės, tobulėjimo. Ketinu praktikuoti sėkmingai, džiugiai, renkuosi šį variantą ir jokio kito… Valymasis, didesnis aiškumas, sąmoningumas, meilė, savarankumas ir laisvė yra kryptis, kuria einu. Jei mano praktika imtų krypti kita linkme, prašau Viešpatį bei Pasaulio Motiną, Šventąją Dvasią ar mano Dvasinius Mokytojus, angelus sargus mane stabdyti, perspėti, nukreipti tinkama linkme. Tevyksta tai dėl visų gyvų būtybių gerovės…“
Čia visuomet reikės Jūs tyro tikėjimo tuo, ką darote, bei tikrumo. O šitų dalykų taip pat reikia mokytis – jie neateina iš karto. Dar kartą linkiu Jums sėkmės. Žinau, jog geranorišką žmogų šios praktikos gali padaryti stipresnį, sveikesnį, laimingesnį – to Jums iš visos širdies ir linkiu…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP