Karmos korekcija

Raimundas Kareckas - KARMOS KOREKCIJA

RAIMUNDAS KARECKAS

K A R M O S   K O R E K C I J A

Vyko 2015 m. spalio mėn. 25 d.

1 1 : 0 0 – 1 8 : 0 0 val.

 

Temos, kurios buvo spendžiamos šiame Karmos korekcijos seminare:

Išskaistinimas Karmos, susijusios:
su tolimomis kelionėmis,
su sakraliomis vietomis,
su Budų bei dvasinių mokytojų relikvijomis,
su ligomis ir/arba sveikata,
su dvasinga partnerystė,
su dokumentais, sutartimis bei mokesčiais,
su vienybe, su geranoriškumu bei atliepimu dvasiniame kelyje, su Udumbara.
Ir dar daug kitų temų.

Kliūčių patraukimas:
bendraujant su savo siela,
įgyjant ir realizuojant dorybes,
praktikuojant dvasines praktikas,
įsikuriant dvasingoje ir dorybingoje Kalnuotės bendruomenėje,
dorai įgyjant pinigų dvasinėms ir materialioms reikmėms ir t.t.

Santykio išgryninimas:
į dvasinius mokytojus bei dvasinius globėjus,
į dvasinę mokinystę,
į dvasinį kelią, kurį pasirinkai.
Tarpusavio santykių išgryninimas šeimoje ir/arba būsimoje šeimoje.
Seminare bus daugiau temų.

 

Tai karminė pagalba besiruošiantiems į pažintinę – piligriminę – poilsinę kelionę po Tailandą bei į seminarą, šioje kelionėje.

Ši korekcija bus naudinga jau buvusiems piligriminėse kelionėse, nes padės suintegruoti jose įgytus dvasinius mokymus, tūrius ir patirtis.

Ši Karmos korekcija taip pat bus naudinga visiems, kas dėl įvairių priežasčių negali vykti į sakralias vietas tolimuose kraštuose – padės įveikti kliūtis, trukdančias keliauti, gyvai pasiekti sakralias vietas, prisiliesti prie jėgos vietų.

Naudinga bus ir visiems tiems, kas jau tiesiog pribrendo karmos korekcijai, nes joje bus daug aktualių temų. Galima atvykti ir su šeima.

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA 

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 44008

TOP