Ketu Saulės ženkle

Nijolė Gabija Wolmer

Visų pirma jis išryškina tendenciją išgirsti praeitį, karmos skolas, jas suvokti. Tai sunkusis aspektas, tačiau nereikėtų šios pozicijos tiktai bijoti – Ketu buvimas gali išryškinti, parodyti idėjas, ką jūs jau išmokote ne tik šiame gyvenime, bet ir praeituose, ką galite panaudoti kaip fundamentą savo būčiai kurti. Gali išryškėti netikėti gebėjimai: prisiminti kokią kalbą, kurios nemokėjote. Gali patraukti į kokią nors šalį. Jei jus traukia į šalį, kur sėkmingai gyvenote, galbūt tai primins jums apie gebėjimą veikti efektyviai, sėkmingai, jei į šalį, kur turėjote nesėkmingą karmą, galbūt traukia atiduoti praeities skolas.

Ketu buvimas Saulės ženkle apribos, trauks santykius, kurie yra nebeefektyvūs, formalūs, tik išoriškai reikalingi – ir šeimyninius, ir draugiškus, ir darbo. Jie praeis karminį patikrinimą. Ar jie tau reikalingi, ar tik tęsi dėl vaizdo.

Tokį pat patikrinimą pereina savistaba. Kai Ketu eina per Saulę, jis gali būti labai negatyvus, jei sukaupėme negatyvią karmą, ir pozityvus, jei sukaupėme gerąją karmą. Šiaip ar taip, galime pažvelgti iš arčiau,aiškiai pamatyti, kokią karmą esame sukaupę, tai susitikimas su savo giliąja praeitimi. Gali ateiti iš praeities draugai, kuriuos buvome pamiršę, išryškėti, grįžti skolos – mūsų ar mums. Neigiamas aspektas yra tas, kad galime nusivilti perspektyvia veikla kaip nereikalinga mums, žmonėms ar pasauliui, galime išduoti savo kelią pavargę ar nusivylę – to nereikėtų daryti. Galime nusivilti artimais žmonėms – tai mūsų stabilumo, perspektyvos jutimo išbandymas.

Kada Ketu tiesiogiai eis per jūsų Saulę gali būti šalčio priepuoliai ar širdies ritmo sutrikimai – tai neigiama pusė. Teigiama tai, jog galite pajusti stiprų impulsą valytis ir save tobulinti: atsisakyti žalingų įpročių, baigti tai , kas negyvastinga. Tai dangiškojo chirurgo skalperio prisilietimas – gailestingas, ramus, jei harmoningai reaguojate į jį, na, o jeigu blaškotės po juo, tai gali ir rėžtelėti. Tačiau tos pamokos nėra tokios jau ilgos, nereikėtų gąsdintis- vis dėlto tai ne dangiškas budelis, o dangiškas gydytojas, kuris peržiūri. Tie Ketu judesiai yra reikalingi, kad praėjus jam per mūsų ženklą, pamatyti ir surasti gyvenimą visai kitokioje kokybėje, surasti naują, didesnę ramybę. Arba degraduoti, jei reaguosime į jį ne iš jėgos, o iš silpnybių.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP