Karmos korekcijos seminarai

K A R M O S   K O R E K C I J A

KARMA   JOGA • MOKYMAI • KARMOS   KOREKCIJA • APTARIMAI

Dvasinio kelio suderinimas su esminiu Sielos pašaukimu, su Sielos evoliucine užduotimi, su esminėmis asmenybės užduotimis, su Dvasinių Mokytojų vedimu.

Dvasinio kelio apvalymas nuo grubiausių egoizmo apraiškų.

Asmenybės dvasinio kelio suderinimas su Universalios Dvasios sumanymu Sielai ir asmenybei.

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 44008

CENTRAS „U D U M B A R A“

TOP