Kam reikalingos mantrinės praktikos

Mantrinės praktikos

is aprašas nepretenduoja į baigtinį mantrų praktikos arba jų prasmės aprašymą – ji yra didžiulė, žodžiais neaprėpiama. Čia pasidalysiu kai kuriais apmąstymais, kurie, manau, bus naudingi pradedančiam praktikuoti mantras bei neturinčiam nuolatinio dvasinio mokytojo – vedlio.  Galbūt šis komentaras padės išsklaidyti kai kuriuos iškylančius klausimus.

Ką suteikia mantros?

 1. Padeda susitelkti (susikaupti), įgyti ramybę bei jos priežastis.
 2. Padeda transcenduoti (pakylėti ) sąmonę.
 3. Padeda patirti Dievą, Dvasią.
 4. Gali gydyti fizinį, emocinį, mentalinį kūnus, jei yra toks tikslas.
 5. Padeda įgyti naujų galių, išskleisti talentus; skatina pastabumą, lavina protą, intelektą, įžvalgą, ugdo išmintį, gailestingumą, išskleidžia kūrybingumą, lavina drąsą, ugdo tiesos siekį bei tvirtybę.
 6. Gali suteikti apsaugą, išgryninti karmą, padėti išeiti už jos rato.
 7. Gali padėti sukaupti energiją bei ją pakylėti, išgryninti.
 8. Padeda nuraminti, suvaldyti jausmus bei protą, pažinti save, transformuoti baimes.
 9. Jei to siekiama, padeda sukurti pasaulietinę laimę: įgyti materialią gerovę, sėkmę partnerystėje, aplinkinių pagarbą, profesinę sėkmę, padeda tolimose kelionėse, saugo nuo priešų, įvairių traumų, vagysčių.
 10. Padeda įgyti vientisumą, ramybę.
 11. Suteikia galimybę pasiekti vientisą, nedualią pasaulėžiūrą.
 12. Budizme bei induizme manoma, jog, to siekiant, vien mantrų praktikavimo dėka galima pasiekti išsivadavimą, nušvisti.

Kas yra mantra?

Mantra – galingiausias tobulėjimo, nušvitimo, vidinės transformacijos, išsigryninimo instrumentas. Nors dažniausiai savo išorine, garsine forma jis yra labai paprastas, bet turi didžiulę jėgą transformuoti sąmonę, asmenybę, išskaistinti mintis, emocijas, karminį kūną.

Kam skirtos mantros?

Mantra gali būti visiškai trumpa, vieno skiemens ilgio, tuomet ji vadinama bidža mantra, tai yra magišku skiemeniu – sėkla, gemaline mantra, talpinančia savyje ištisą dvasinį, magišką, transformuojantį pasaulį. Tokia mantra dažnai neturi konkrečios racionalios prasmės, tačiau talpina savyje ištisą gebėjimų, galių pasaulį, kaip sėkla savyje talpina augalą. Kaip kurios gemalinės mantros – kaip AIM, KLIM, ŠRIM bei kitos – yra siejama su konkrečiomis dievybėmis. Didžiausią universalumą, ko gero, galima būtų priskirti mantrai OM, kuri kartais vadinama trumpiausiu Dievo vardu. Ja prasideda dauguma induistinių bei budistinių mantrų. Ji yra daugiausiai aprėpianti, galima sakyti, jog ja prasideda ir ja baigiasi, joje telpa visas pasaulis, visi vardai, visos prasmės ir galios.
Mantros taip pat yra siejamos su čakromis arba tam tikromis funkcijomis, taigi galite tobulinti savo čakrų sistemą, šnekėdami čakrų mantras.

Taip pat yra mantros, susijusios su planetomis, taip pat su Saule. Jos padės ne tik harmonizuoti, išgryninti santykį su šiomis planetomis, bet ir pakoreguoti jūsų likime sferas, susijusias su šiomis planetomis.
Yra mantros, kurios padės harmonizuoti, išgryninti Jūsų santykį su penkiais elementais, atkurti jų grynumą, vientisumą savyje.
Mantros taip pat yra naudojamos maistui išgryninti bei palaiminti, susitaikyti su vietos dievybėmis, įgyti jų palankumą, apsaugą ir pan.
Ką ir besakyti – tai didžiulės galios žmogiškosios sąmonės instrumentas, labai universalus, tinkantis daugybei gyvenimo atvejų.

Geriausia būtų gauti mantros perdavimą, įšventimą

Tiesą sakant, žmogui, kuris pirmą kartą prisiliečia prie mantrų pasaulio, tuo labiau, jei šiam prisilietimui vadovauja dvasinis mokytojas, jei jis gauna mantrą per įšventimą, gali pasirodyti, jog jo gyvenime, sąmonėje vyksta energetinis, prasminis, informacinis sprogimas, naujo pasaulio susikūrimas, nušvitimas, išsiskleidžia didžioji malonė, palaiminimas, rojaus realybė, stebuklas, kažkas neįtikėtino – tai, ko niekada nevyko anksčiau. Manau, kad taip ir turėtų vykti, juk per mantras su mumis labai artimai, glaudžiai gali prašnekti, priartėti Dievas, arba Amžinoji Dvasia, mūsų Nemirtingoji, Amžinoji Dieviškoji, Nušvitusi Būtis, Amžinasis Dvasinis Mokytojas.
Žinoma, tam, kad galėtų vykti tokia stipri reakcija sąmonėje, tik prisilietus prie mantrų pasaulio, turi būti tam tikri ankstesni Sielos mantra jogos įdirbiai praeituose gyvenimuose. Tuomet tokio prisilietimo metu sąmonėje tiesiog atsigamina didžiuliai dvasiniai, energetiniai, prasminiai tūriai, jų jėga, kuri sugrįžta, yra pritraukiama į šį gyvenimą dėl to, jog mantros dėka buvo atskleista, prisiminta. Tokiu būdu tarsi prasiskleidžia praeitų gyvenimų įgūdžių, patirties skraistė, mantra tampa tarsi vartais į belaikę, amžiną Dvasios erdvę.

Nuostabioji Vadžrasatvos mantra

Būtent tokią reakciją patyriau, kada pirmą kartą šiame gyvenime pamačiau visą šimtaskiemenės Vadžrasatvos (arba apvalančios, išgryninančios) mantros tekstą. Iki tol šiame gyvenime jo nebuvau mačiusi, negalėjau matyti – šis tekstas nėra rodomas neįšvęstiesiems (bent jau tuomet buvo taip), tačiau skaitant man atrodė, jog nesu skaičiusi nieko gražesnio, pritrenkiančiai nuostabesnio nei ši mantra. Atrodė, jog visas pasaulis nuščiuvo, sustojo ir ėmė ją kartoti kartu su manimi, atliepdamas kiekviena dalimi. Norėjosi verkti iš didžiulės palaimos, tačiau vidinė rimtis buvo didesnė – atrodė, jog žinau kiekvieną garsą, o kažkas viduje nori iššokti lauk ir bėgti pirma, džiūgaudamas bei kartodamas šiuos visa savo esme be galo mielus, pažįstamus, virpinančius kraują žodžius. Absoliučiai tikrai žinojau, jog ši mantra vaduoja, jog joje visas beribis nušvitęs pasaulis. Tam nereikėjo jokių įrodymų – šis vadavimas, skaistinimas, pakylėjimas tiesio man vyko. Tuo metu su manimi bendravo (aš taip jutau) didingoji amžinoji Dharmakaja – neišsakoma, neįvardijama, neaprėpiama…

Mantros poveikis gali pasireikšti ne iš karto

Visgi net jeigu tokios reakcijos nėra, net jeigu pradžioje atrodo, jog kalbant mantrą nieko nevyksta, neabejokite, kad vyksta, jei tik jūsų mantra tikra, teisingai užrašyta bei teisingai ją tariate – tiesiog kol kas trūksta jautrumo, gebėjimo fiksuoti subtilų, nematerialų mantros poveikį. Jis vis dėlto yra, ir tai netrukus patvirtina tam tikri emocijų, asmenybės reakcijų į pasaulį, netgi išvaizdos, aplinkinių reakcijų bei jūsų pačių pasaulio suvokimo pokyčiai. Net jei patys to dar ir nesuvokiate…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP