Judėjimas “Gyvoji planeta”

zeme_gyvoji_planeta

Jei Žmonija nori išlikti mąstanti, sėkminga žmonių rasė ir civilizacija, turime ugdyti bei įtvirtinti dorą visose pagrindinėse žmogaus veiklos srityse. Mūsų planeta yra gyva, žmonija yra jos dalis – metas prisiimti atsakomybę už jos ateitį. Kartu mes galime tapti esminiu globaliu žmonijos pokyčiu taikos ir sąmoningumo link, klestinčios planetos link.

„Gyvosios planetos“ judėjimo tikslas – suburti pasaulio šviesuolius aktyviam bendradarbiavimui, puoselėti, skleisti taiką, bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą, demokratiją, diegti sąmoningumą, dorą visose žmogaus veiklos sferose, išsaugoti šeimą, žmogiškumą, tradicijas, stabdyti daugiavartotojišką, tvirkinančią kultūrą, agresiją, ugdyti dvasingumą, santaiką, skatinti išmintingą, etišką Žemės išteklių vartojimą. Manome, kad šis veiksmas karų ir krizių draskomame pasaulyje yra savalaikis ir labai reikalingas visuomenei.

Kartu mes galime padaryti šviesų pokytį Žemėje

Žvelgdami į ekologinę dabartinę planetos situaciją ir iš jos kylančias gilėjančias problemas, didėjančią grėsmę žmonių visuomenei bei gamtai, argi mes galime jų sprendimus atidėti ateinančiai kartai? Argi mūsų vaikai sugebės išspręsti šias problemas ir laiku sustabdyti iškilusias grėsmes, jei mes to nepadarysime? Ar yra nors vienas svarus argumentas, kuris pateisintų tai, jog planetos šviesuoliai įvairiose šalyse vis dar darbuojasi atskirai, nerasdami būdų suvienyti pastangas esminiam šviesiam žmonijos ir Žemės pokyčiui?

Nijolė Gabija Wolmer, “Gyvosios planetos” įkūrėja

Plačiau: http://gyvojiplaneta.lt/

TOP