Jaunatis Skorpiono ženkle spalio 30 d.

N. Gabija Wolmer 2016 m. jaunatis Skorpiono zodiako ženkle 2016 m.

Šio mėnesio pabaigoje, spalio 30 dieną, 19:38 val., įvyks Mėnulio jaunatis Skorpiono ženkle. Jaunaties metu Saulė bei Mėnulis bus vienoje ekliptikos ilgumoje, 8 Skorpiono ženklo laipsnyje. Šalia Saulės bei Mėnulio, 10 laipsnyje, bus Merkurijus, o kiek toliau, 19 Skorpiono laipsnyje – Lilit, arba Juodasis Mėnulis.

Taigi, šios jaunaties metu prasidės Mėnulio ciklas, kuomet Saulė judės vienu zodiako ženklu su Lilit, arba Juoduoju mėnuliu.

Kaip daugelis jau žinote, Lilit, arba Juodasis mėnulis, jeigu yra suaktyvinamas, kaip šio ciklo metu, išryškina egoistiškąsias puses žmoguje, skatina tamsiųjų charakterio pusių pasireiškimą. Stiprėja pagundos veikti ydingu būdu.

Kadangi Lilit šiuo metu yra Skorpione, šios pagundos yra susiję su noru veikti grubiai, agresyviai ar net žiauriai, pavydžiai, klastingai, siekti savo tikslų pažeidžiant kitų žmonių interesus, jiems kenkiant. Ypač tai išryškės, jei panašios tendencijos žmogaus charakteryje jau yra. Teks įdėti pastangų, suvaldant staiga išryškėjusį agresyvumą arba baimes, negatyvų nusiteikimą pasaulio atžvilgiu. Šio ciklo metu vertėtų pasisaugoti agresyvumo ar klastos, ateinančios ir iš aplinkinio pasaulio. Kita vertus, jei jums visai nebūdingas nei agresyvumas, nei klasta, nei gašlumas, pavydas, jei esate pratęs suvaldyti baimes, tuomet šio ciklo negatyvios Lilit energijos galite ir nepajausti… Labiau šias energijas Mėnulio cikle pajus vyrai. Jiems išties yra iššūkis „neprisidirbti ko negero“ šiame cikle, nesuvaldžius agresyvumo, ypač sprendžiant sudėtingesnes situacijas. Be abejo, reakcijas gali užaštrinti alkoholis, todėl geriau būtų jo vartoti mažiau nei visuomet.

Nusiteikime, jog šis metas skirtas mokytis suvaldyti savo pyktį bei iškylančias baimes ar pavydą, agresyvumą, o laikmetis mums suteikia puikias galimybes treniruoti, transformuoti save.

O kaip tai geriausia padaryti? Paradoksalu, tačiau tikrai ne laikant dėmesį įsikibus į jau minėtus grubumą, agresyvumą ar skubant bijoti: kas čia dabar blogo nutiks ir iš kurios pusės? Atvirkščiai, svarbu kreipti dėmesį taikingumo, ramybės, skaidraus džiugumo link. Perspėjimas apie ciklo gelmėje esančią didesnę tamsos jėgą geriausiai jums padės, jei šį žinojimą paliksite „sąmonės paraštėje“ bei atsigręšite į priešingus dalykus, padedančius atsverti tai, kas laikmetyje yra neharmoningo. Taigi, užuot žvelgę į grubumą, agresyvumą, bijoję, atsigręžkime į taikingumą, skaidrų džiugumą, kūrybiškumą bei meilę savyje. Atsigręžkime į šias savybes kituose žmonėse bei situacijose. Akcentuokime būtent tai – jog yra tiek daug grožio, harmonijos, tiek daug būdų taikiai, kūrybingai, džiugiai bendradarbiauti; jog yra tiek daug priežasčių pasidžiaugti tuo, ką gero jau turime. Akcentuokime nuolat gyvenantį pasaulyje grožį, ramybę, gerovę, meilę.

Padėkime ir savo artimiesiems įveikti niūresnes nuotaikas, jei jos užgriūtų, padėdami jiems pakeisti dėmesio kryptį, nukreipdami ją link šviesių, prasmingų, džiugesnių dalykų.

Visgi, panašiu metu, kuomet Lilit yra stipriai suaktyvinama, neretai suplanuojami ar įvykdomi ypač niūrūs, tamsūs dalykai, nusikaltimai. Todėl svarbu atsargumas, apdairumas, gebėjimas greitai reaguoti situacijose. Šio ciklo metu bus ypač svarbu nebūti lengvatikiais, sugebėti apsaugoti savo šviesą, harmoningą bei mylinčią aplinką, apsaugoti tiesiog meilę, meilės santykius. Ypatingo dėmesio prireiks paaugliams, kuriuos gali ypač vilioti mirties, griuvimo tematika, pavojai, ekstremumas, adrenalinas. Ilgiau bendraujančioms poroms šis ciklas neša išbandymus ir ištikimybės srityje – juk Lilit Skorpione ypač skatina gašlumą, padidėja seksualiniai poreikiai, pavydas.

Lilit neharmoninga įtaka labiausiai jausis iki lapkričio 22 dienos, kol Saulė judės Skorpiono ženklu. Vėliau jos jėga nuslūgs, praras tokį didelį aktualumą.

Jeigu šiuo periodu, iki lapkričio 22 antros dienos, nesusidursite su padidėjusiu agresyvumu savyje ar aplinkoje, nepajusite padidėjusių baimių, pavydo, nesusidursite su apmaudžiomis savo ar kitų klaidomis, vadinasi, esate dvasiškai stiprus žmogus, suformavęs iš tiesų tvirtą dorybių pagrindą bei sukaupęs nemažai geros, stabilios karmos. Tuo galima tik pasidžiaugti. Visgi, nesipuikuokime – jei minėtu periodu, tai yra, nuo šių metų spalio 23 iki lapkričio 22 dienos ims ypač puikiai sektis, būkite atidūs – Lilit įtakos nešama sėkmė paprastai turi dvigubą kainą, kurią tenka mokėti už sėkmę. Viena yra akivaizdi, kita – paslėpta, sunkiau matoma. Visgi, jei vadovausitės jums įprasta dora, neišsižadėsite savo esminių dorybių, viskas bus tvarkoje. Juk nėra taip, jog viskas nesisektų visą mėnesį! Bus ir sėkmingų sričių, būtinai bus. Svarbu tik atidžiau žvelgti į ypač lengvai siūlomą sėkmę, daryti sprendimus, vadovaujantis įprasta žmogiška dora, neskubėti.

Vertėtų paminėti ir kitus, palankesnius bei įdomius būsimos jaunaties faktorius.

Jaunaties metu ypač stipri bus Marso pozicija Ožiaragio ženkle, šalia Plutono. Marsas bus ekliptikos sektoriuje, susijusiame su darbu, tarnyste, kolegomis. Jo įtaka taip pat sieks sritis, susijusias su su karjera, valdymu, auditu, statybomis, žaliavomis, ekonomika, įvairių didelių struktūrų valdymu. Galima sakyti, jog tie, kurie turi stiprią valią bei aiškius jau anksčiau suformuotus tikslus, šio ciklo metu jaus nemažą įkvėpimą veikti. Bus skiriami ypač svarbūs susitikimai, susiję su ekonomika, valdymu, įvairių didelių struktūrų tobulinimu, transformavimu, keitimu.

Vertėtų vengti per daug aštrių, kategoriškų sprendimų, kurie pažeistų didelės dalies susijusių su daromais sprendimais žmonių interesus. Ekonomikoje, valdyme šiuo metu gali būti siūlomi ypač kieti, bejausmiai, agresyvoki valdymo būdai.

Vis-gi, Marso jėga šioje jaunatyje didelė, todėl vertėtų ją panaudoti pozityviems pokyčiams. Stiprinkime bei pritaikykime valią ten, kur tai būtina -mokykimės disciplinuoti save, apsieiti mažu, judėkime, sportuokime, ugdykime tvirtybę be savęs gailėjimo, o, atvirkščiai, su džiaugsmu. Juk šis ciklas – tai askezės, tvirtybės, drąsos, santūrumo, konkrečių suplanuotų veiksmų metas. Mažiausiai vertėtų pasiduoti savęs gailėjimui, situacijų dramatizavimui – tokiu būdu labai lengvai pritrauktumėte energijas bei situacijas, padedančias jums liūdėti, kažko gedėti…

Dar vieną puikų aspektą jaunaties metu sudarys Jupiteris Svarstyklėse bei Venera ir Saturnas Šaulyje. Atkreipkime dėmesį, jog viena planetų, tai yra Venera, bus taikingame, mėgstančiame bendrauti Svarstyklių ženkle, o dvi kitos – ugniniame, dinamiškame, padedančiame įveikti didžiulius atstumus bei didžiausias kliūtis Šaulio ženkle.

Šių planetų derinys harmoningame aspekte suteiks šiai jaunačiai bei Mėnulio ciklui ypatingo šarmo, stilingumo, aktyvią, ugningą bendravimo energiją. Puikiosios Veneros energijos padės užmegzti įdomius, svarbius santykius, besitęsiančius ilgą laiką, jei tik įdėsite pastangų. Juk šį kartą Venera glaudžiasi prie rimtuolio Saturno, kuris, vis-gi, keliauja dinamikos erdvėje – Šaulio ženkle.

Labai įdomu bei naudinga paanalizuoti svarbių momentų planetų konfigūracijas danguje astromisterijos požiūriu, tarsi žvelgtume į vieningą karalystę suteikiant planetų pozicijoms, zodiako ženklams analogijas, kokias lengvai suprastume žmonių gyvenime.

Kaip tą padaryti?

Štai Jupiteris – tai oficialaus, visų gerbiamo autoriteto, mokytojo, tradicinio šventiko ar valdžios atstovo simbolis. Tai figūra, atstovaujanti religiją, valstybę, naciją, partiją, auštąjį mokslą, mokslo įstaigą ir pan… Šiuo metu Jupiteris juda Svarstyklėmis, pasaulietišku ženklu, kuriam svarbūs visi visuomenės reikalai, įstatymai, gražus, harmoningas bendravimas, sėkmės, materialios gerovės įtvirtinimas per aktyvų socialinį gyvenimą. Taigi, mokytojas, autoritetas, vardu Jupiteris, šiuo metu užsiėmęs aktyvia socialine veikla, aktyviai bendrauja, jam nėra kada skirti laiko vienatvei, moksliniams ar dvasiniams tyrimams, užsidarymui nuo žmonių aukštame pilies bokšte, kalnuose, šventykloje ar laboratorijoje, valstybės rūmuose.

Todėl ir mums, siekiant autoriteto, siekiant šiuo periodu sėkmės, svarbu ne tiek ugdyti save vienatvėje, kiek dalintis gerąja patirtimi su žmonėmis, kolektyvais, bendrauti, megzti ryšius, sugebėti aktyviai įsilieti į visuomenės gyvenimą. Žinoma, tai nėra būtina, tačiau tuomet ir didžioji Jupiterio nešama sėkmė, jos energija nepasieks mūsų.

Kita figūra šioje karalystėje, Venera – tai gražuolė, kuri, būdama Šaulio ženkle, yra arba užsienyje, arba visiems matomoje vietoje (Šaulys – užsienis, tolimos kelionės, administravimas, aukštas mokslas, parlametas, įstatymdavystė, šventyklos, dievo paieška) arba užsiimanti administravimu, darbu parlamente, aukštuoju mokslu, arba mezganti tarptautinius ryšius. Vienu žodžiu, Venera šiuo metu – tarsi „gražuolė su dideliais užmojais“, dideliais tikslais, matomoje vietoje…Mums, siekiant harmoningai atliepti Veneros nešamoms energijoms, taip pat svarbu megzti tarptautinius ryšius, keliauti, arba užsiimti administravimu, jo tobulinimu. Arba skirti daugiau dėmesio bei laiko gilinimuisi į šventus raštus, pažintims su garbiais žmonėmis.

Ši Veneros pozicija taip pat palanki moterims užsiimti rimtais darbais – veikti politikoje; tarptautiniame, dvasiniame, visuomeniniame gyvenime, įstatymų leidyboje, knygų leidyboje, visuomenės informavimo, tobulinimo srityse.

Šio ciklo ypatumas yra tas, jog Venera glaudžiasi šalia Saturno – rimtuolio, žynio, arba šios sąlyginės karalystės karaliaus patarėjo – ministro. Saturnas susijęs taip pat su ilgalaikiais procesais. Todėl Veneros įtakoje padaryti sprendimai, nauji darbai turės tendenciją trukti ilgą laiką. Tarptautiniai užmegzti ryšiai taip pat duos daug naudos, atvers naujas perspektyvas.

Dar vienas puikus šios jaunaties aspektas yra tas, jog aukštai virš horizonto jaunaties metu bus Uranas – ugniniame Avino ženkle, šalia Selenos, arba Baltojo Mėnulio. Uranas – planeta, susijusi su naujovėmis, laisve, įžvalgomis. Būdamas šalia Selenos be aukštai virš horizonto, Uranas suteikia ypač stiprią atsinaujinimo energiją, ypač tiems, kuri jai atsiveria, yra tam pasiruošę.

Jei pažvelgtume per mistišką astromisterijos prizmę į Uraną šioje pozicijoje, galėtume jį įvardinti, jog tai keistuolis, išradėjas, novatorius, turintis puikią įžvalgą, degantis laisvės, įkvėpimo ugnimi, sunkiai suvaldomas, tačiau turintis stebėtiną populiarumą kolektyvuose. (Uranas jaunaties metu bus ekliptikos sektoriuje, susijusiame su kolektyvine, visuomenine veikla, draugyste).

Vadinasi ir mums šis ciklas suteiks ypač stiprią atsinaujinimo jėgą, puikias įžvalgas, globojamas apvaizdos, ypač, jei nestokosime optimizmo, tikėjimo savimi ir pasauliu. Juk Uranas šiuo metu veikia ugninėje, optimistiškoje Avino ženklo erdvėje. (prisiminkime – šalia Urano, arba mūsų „keistuolio išradėjo, novatoriaus“, jaunaties metu glausis „ angelas sargas – Selena.

Taigi, nežiūrint į tai, jog Mėnulio jaunaties metu Saulė bus gan niūrioje Lilit bendrijoje, šiame cikle yra daug šviesos, daug ugninės energijos, daug pozityvios mentalinės energijos. Todėl labai svarbu, kur nukreipsime dėmesį, ką pasirinksime, kaip savo emocijų objektą – karą, priešprieša, gašlumą ar dvasingumą, socialumą, bendradarbiavimą, o gal atsinaujinimą?

Be abejo, norint nuodugniau apžvelgti bet kokią jaunatį, visas joje veikiančias esmines jėgas, pavojus arba galimybes, reiktų žymiai daugiau rašyti. Tai pirmas kartas, kuomet platesnei visuomenei pateikiu trumpą astromisterijos analizės pavyzdį, kurios dėka galime žymiai gyviau, suprantamiau suvokti planetarinių energijų poveikį momentui. Tokioje analizėje susipina kūrybingumas bei džiugumas, ji labai tinka meniškos prigimties žmonėms bei neretai yra atmetama rimtuolių. Tačiau kiekvienas metodas turi savo pliusų ir minusų. Jei matysiu, jog šis metodas yra patrauklus didesnei mano skaitytojų, dažniau pateiksiu laikmečio analizę, paremtą astromisterijos pagrindu. Todėl labai lauksiu jūsų atsiliepimų.

N. Gabija Wolmer

TOP