Jaunaties Ožiaragyje aktualijos

2016 DIDYSIS ASTROLOGINIS MĖNULIO KALENDORIUS

2016 sausio 10 d., 03:31 val., įvyks Mėnulio jaunatis Ožiaragio ženkle. Šioje jaunatyje – didžiulė transformuojanti bei praktiška žemės elemento jėga. Mėnulio jaunaties metu Ožiaragio ženkle bus Saulė bei Mėnulis jungtyje su Plutonu, kiek toliau Ožiaragio ženkle – reversu judantis Merkurijus. Saulė, Mėnulis bei Plutonas bus puikiame aspekte su Jupiteriu bei Karminiu Mėnulio mazgu Rachu Mergelėje.

Tai šiam jaunaties ciklui suteiks didelę galią giliai transformuoti pozityvia linkme svarbias situacijas, susijusias su darbu, ekonomika, mokslais, transportu, švietimu, žaliavomis, gamybos procesais, finansais. Tačiau, be abejo, tam reikia dėti išmintingas pastangas pozityvia linkme, pasistengti.

Kad tai vyktų, būtina pasitelkti gilią šių situacijų analizę, drąsą matyti situaciją tokią, kokia ji yra iš tiesų, nebijoti analizuoti trūkumus, ieškoti efektyvesnių sprendimų bei turėti ryžto juos priimti. Daugelis tokių sprendimų nebus malonūs, tačiau būtini.

2016_m_jaunatis_Oziaragio_zodiako_zenkle

Merkurijaus judėjimas reversu jaunaties metu atspindi tai, jog šio Mėnulio ciklo metu bus dažniau grįžtama atgal, nagrinėjant situacijas, analizuojant tuos variantus, tą informaciją, kuri anksčiau buvo nepanaudota. Tai taip pat palies ir santykius, ryšius – bus peržiūrimi sprendimai, susiję su santykiais, ryšiais. Kai kurie iš tų ryšių, santykių, kurie anksčiau atrodė reikalingi, svarbūs, naujame cikle bus peržiūrimi bei atmetami ar keičiami, kaip neperspektyvūs ar neteisingi. Kitiems, anksčiau neįvertintiems, bus grąžinta vertė, jie bus aktyvinami.

Tas pats ir su informacija, dokumentais – jie bus peržiūrimi, pervertinami, tikslinami. Tai natūralus procesas, jo nereikėtų vengti. Šios tendencijos labiausiai galios iki sausio 25 dienos, kuomet Merkurijus ims judėti direktyviai. Iki šio laiko nauji sprendimai, susiję su informacija, dokumentais, ryšiais, santykiais, jau turėtų būti padaryti bei įtvirtinti. Po sausio 25 dienos plūstelės nauja informacija, naujos idėjos, sustiprės poreikis formuoti naujus ryšius.

Be abejo, galima būtų nagrinėti ir visas kitas planetų konfigūracijas, tačiau tai reikštų labai išsiplėsti šiame straipsnyje.

Šioje jaunatyje, kaip ir kiekvienoje dienoje, yra labai daug įdomaus, apie ką galima būtų kalbėti. Viena tokių įdomių konfigūracijų – tai Veneros bei Saturno jungtis Šaulio ženkle bei jų puikus aspektas su Uranu Avino ženkle. Šios trys planetos ugniniuose ženkluose suteikia šiai jaunačiai ugninio įkvėpimo, dinamikos. Šių planetų tarpusavio aspektas tiems, kam tai aktualu, padės atnaujinti pasaulėžiūrą, atsiverti naujoms idėjoms, dvasinėms patirtims bei įžvalgoms. Tai nešantis atsinaujinimą aspektas. Jis taip pat palankus tolimoms kelionėms, ryšiams su užsieniu plėtoti.

Nors jaunatis įvyks nakties metu, 03:31 val., tačiau jaunaties energijos palies visą šią parą. Todėl rytdienos sekmadienį, kuomet formuosis viso Mėnulio ciklo tendencijos, labai svarbu taikingumas, gera nuotaika, pozityvus žvilgsnis į gyvenimą. Nesibarkime, pamąstykime apie svarbiausius dalykus, skirkime dėmesio dvasiniams poreikiams, pasvajokime apie tai, kas brangiausia. Šios dienos mintys, žodžiai, malda, sprendimai turės stipresnį, nei visuomet, poveikį.

Šviesos, sėkmės, gerumo mums visiems Mėnulio jaunaties dieną…

Su meile – N.Gabija Wolmer

TOP