Išplėstinis Sielos amžiaus bei jos evoliucijos pažinimo seminaras

N. G A B I J A   W O L M E R

NAUJAS   SEMINARAS – PRAKTIKUMAS:

I Š P L Ė S T I N I S   S I E L O S   A M Ž I A U S   A T P A Ž I N I M O   S E M I N A R A S

M O K Y M A I • P R A K T I K O S • A P T A R I M A I

I dalis

Seminare darysime išplėstinę sielos amžiaus atpažinimo analizę, naudosime gausius fotonuotraukų duomenis.

Visi dalyviai prieš seminarą bei seminare gaus individualias užduotis, analizuosime jų rezultatus, aiškinsimės konkrečius sielos amžiaus atpažinimo ar neatpažinimo atvejus.

Seminare dalyvausite sąmoningo kvėpavimo sesijose. Iškviesime į sąmonės paviršių aktualiausius, sėkmingiausius vaikiškos, jaunos sielos periodų įsikūnijimus.

Sieksime susigrąžinti stipriausias šių periodų dorybes, galią, kurių trūksta šiandienoje.

Mokysimės tai integruoti kasdienoje, paleisti tai, kas trukdo šias dorybes užtvirtinti charakteryje.

II dalis

Seminare dalyvausite sąmoningo, hiperaktyvaaus kvėpavimo sesijose.

Kviesime esminį, svarbiausią vaikiškos, jaunos sielos periodų įsikūnijimą pagal asmeninį pasirinkimą.

Kvėpavimo temai iškviesti naudosime ne tik kvėpavimą, bet ir srautinės regresijos techniką.

Sieksime susigrąžinti stipriausias šių periodų dorybes, galią, kurių trūksta šiandienoje.

Mokysimės tai integruoti kasdienoje, paleisti tai, kas trukdo šias dorybes užtvirtinti charakteryje.

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA

Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti tel.: +370 610 44008

CENTRAS „U D U M B A R A“

TOP