Gerovės praktikos. Turtų vaza

Mes visi trokštame nušvisti, visi norime gyventi gerai. Kas tai paneigtų? Dauguma žmonių trokšta turėti visokeripą gerovę, taip pat ir materialią. Juk tai leidžia lengviau realizuoti savo troškimus – taip pat ir dvasinius, kūrybinius. Kas gi trukdo tai turėti – juk visata ir dvasios kūryba yra beribė?

Dažniausiai įgyti turtą trukdo karminės kliūtys. Žmogus pasąmoningai jaučia, kad turtas jį pražudys: sukils godumas, jis patirs kitų pavydą arba jį dėl to nužudys. Tai yra atgarsiai praeities reakcijų, netikusio turto panaudojimo, per didelio prisirišimo prie jo arba negebėjimo juo tinkamai rūpintis.

Gerovė iš esmės yra dorybė. Tai gausa, gerumas. Tačiau ja turėtų būti naudojamasi taip, kad tai atvertų kitas dorybes: išsilavinimą, kilnumą, dosnumą, atjautą, laisvę. Jei turtas naudojamas tik egoistinėms reikmėms tenkinti, kyla ydos: tuštybė, puikybė, atsiskyrimas nuo kitų, baimė, kad turtą kas nors atims, ir panašiai.

Ką daryti, kad gerovės troškimas ne trukdytų mums evoliucionuoti, o padėtų, kad jis susietų su visuma, o ne atskirtų nuo jos ir kurtų baimes?

Tam tikslui budizme yra Gerovės praktikos ir sena Turtų vazos gaminimo tradicija. Gerovės dievybės – Dzambala, Lakšmi, Vasudhara – Tibeto ir Indijos dvasinėse tradicijose padeda ir nušvisti, ir pasiekti gerovę.

Kai kurie dvasingi žmonės mano, kad turto praktikos (pavyzdžiui, Dzambalos), gali išauginti godumą. Taip nėra. Nors praktikuojangtysis trokšta sėkmės, gerovės, jo kūnas, kalba ir protas, praktikuojant tantrines praktikas (o tokios yra Dzambalos praktikos), palaipsniui transformuojasi, gryninasi. Dzambalos praktika per troškimą turėti gerovę atveda į dvasinio tobulėjimo kelią.

Evoliucionuoti galima visaip. Ir tuo evoliucijos keliu mus gali vesti įvairūs stimulai: tiesos, meilės ar gerovės siekis. Gerovės troškimas gali tapti tuo, kas įkalina samsaroje, didžiojoje iliuzijoje, bet šis troškimas gali būti panaudotas vadavimuisi: juk visi norime, kad būtų gerai, norime visokeriopos gerovės, nei vienas nenorime kentėti.

Budistinės gerovės praktikos nėra burtai, skirti įgyti turtą bet kokia kaina. Jos išgrynina gerovės troškimą, pačią gerovės sampratą žmoguje, keisdamos jo likimą, tirpdydamos karmines kliūtis gerovei įgyti. Kai nebėra kliūčių, gerovė pradeda tekėti į žmogaus gyvenimą.

Turto vazos praktika neatsiejamai susijusi su gerovės praktikomis. Turtų vazos tradicija yra labai sena. Nuo seno jos yra žinomos Tibete ir daugelis tibetiečių šeimų jas turėjo.

Turto vaza (norbumas) teikia palaiminimus jos savininkui. Turto vazos galios yra koncentruotos tame pastate, kur jis yra, ir tarnauja tam, kad pritrauktų dvasinę bei materialią gerovę jos turėtojams.

Tradiciškai Turto vaza yra skirta ginti nuo negatyvių įtakų – tiek žmogiškų, tiek ir ne žmogiškųjų esmių. Ji saugo nuo mirties ir gyvenimo baimių. Ji veikia karminius ryšius taip, kad patrauktų kliūtis materialiai gerovei. Ji taip išplečia dvasingumą, kad didėja transcendentiniai gebėjimai. Vaza teikia materialią ir dvasinę gerovę: jei didėja viena, didėja ir kita. Ji tiesiog pažadina neišsenkantį gerovės šaltinį mumyse.

Turtų vazą gamina suvokti trimis lygmenimis: išoriniu, vidiniu ir slaptuoju.

Išorinis lygmuo

Turtų vaza materialia išraiška yra indas, pripildytas daugybės nuostabių substancijų: aukso, sidabro, ametisto, agato, onikso, perlų, lazurito, koralo, žadeito, pirito, kriauklių, turkio. Joje taip pat yra grūdų, pavyzdžiui, ryžių, išreiškiančių vaisingumą. Joje taip pat yra turto dievybių atvaizdai ir mantros.

Vidinis lygmuo Turtų vaza savo vidine išraiška yra dangiški rūmai, kuriuose gyvena daugybė dangiškų būtybių, tarp kurių gali būti šeši Avalokitešvaros (atjautos dievybės) aspektai, Vadžrapanis, Dzambala, Kurukulė, Kubera, Šiaurės karalius, Norgiunma, Sadag Vangčen (galingas žemės sargas), didieji Nagų karaliai ir Baltasis Mahakala, aukščiausia gerovės dievybė.

Slaptasis lygmuo

Yra laimingo, patenkinto proto būsena, blogio pašalinimas ir dorybių augimas.

Įgalinimas

Galbūt turtų vazą būtų galima pasigaminti ir pačiam, tačiau paprastai jos yra gaminamos, užpildomos vienuolių ir įgalinamos specialiomis praktikomis. Jie medituoja į dievybes, kviesdami bodisatvas, aukštąsias dvasias bei turto dievybes, meldžiasi ir atlieka specialius tam skirtus ritualus. Po to vaza užantspauduojama.

Turtų vaza Feng Šui tradicijoje

Turto vaza yra svarbi ir Feng Šui tradicijoje. Ji į Kiniją atėjo iš Indijos ir yra viena seniausių priemonių gerovei įgyti. Feng Šui tradicijoje turto vaza naudojama turto, gerovės srautui pritraukti į savo namus. Kad tai pritrauktumėte, Turtų vaza turi būti užpildyta jums vertingais, brangiais dalykais. Be abejo, pirmiausia turėtumėte užpildyti Turtų vazą savo švariu, tyru gerovės ketinimu.

Kai gerovės vaza jau yra pagaminta, negalima jos atidaryti. Vaza nėra skirta demonstruoti atvirai. Jai būtina rasti pagarbią vietą toli nuo pašalinių žvilgsnių. Pagal Feng Šui ji turėtų būti šiose srityse: pietryčių (gerovės kryptis) arba jūsų personalinėje metinėje gerovės kryptyje (8 metų žvaigždės).

Jūs galite turėti daugiau kaip vieną turtų vazą ir tokio dydžio, kokio norite. Retkarčiais ji turi būti valoma, tačiau tik iš išorės (tradiciškai tai daroma per kinų Naujuosius metus). Kaip suprantate, ji sukuria gerovės magnetą, stiprų energijos sūkurį, sukeltą jūsų gerovės troškimo visuose lygmenyse. Atidaryta vaza neturi jokios vertės – po to, kai yra sukurta, įgalinta ir antspauduota, jos nebegalima atidaryti, kad tas galios ir traukos sūkurys liktų vazoje.

Džonas Mirdhinas Reinoldsas (Vadžranatha)

TOP