N I J O L Ė   G A B I J A   W O L M E R VIENO MĖNESIO SEMINARAS – PRAKTIKUMAS Jei svajojate greitai atsistatyti stresų metu, subrendote įdomiam dvasinam gyvenimui – šis seminaras jums. Norite sugrąžinti ryšį su savo Siela bei jį išlaikyti, išmokti girdėti jos vedimą, susisiekti su Dvasios

K A R M O S   K O R E K C I J A KARMA   JOGA • MOKYMAI • KARMOS   KOREKCIJA • APTARIMAI Dvasinio kelio suderinimas su esminiu Sielos pašaukimu, su Sielos evoliucine užduotimi, su esminėmis asmenybės užduotimis, su Dvasinių Mokytojų vedimu. Dvasinio kelio apvalymas nuo grubiausių egoizmo apraiškų. Asmenybės dvasinio

N. G A B I J A   W O L M E R NAUJAS   SEMINARAS – PRAKTIKUMAS: I Š P L Ė S T I N I S   S I E L O S   A M Ž I A U S   A T P A Ž I N I M O

NIJOLĖ   GABIJA   WOLMER IR RAIMUNDAS   KARECKAS K V Ė P A V I M A S   S P A L V O T A   Š V I E S A,   A T K U R I A N Č I A   A U R O S   S T

KARMINĖS KOREKCIJOS SEMINARO II DALIS Antroji, išplėstoji bei gilesnė karminės korekcijos seminaro dalis gimė iš aiškaus suvokimo, jog per vieną seminarą neįmanoma aprėpti visų karminės korekcijos temų, gyvenimo sričių, reikalaujančių gryninimo, stabilizavimo. Kai kurios temos, ypač, susijusios su motinyste, gimimu, giminės karma, karais, žudymais, ligomis ir pan., reikalauja daugiau laiko bei dėmesio, kad būtų fundamentaliau

Stovyklos gimė kaip dvasinio ugdymo seminarų tęsinys, kaip galimybė ne tik užsiimti dvasinėmis praktikomis, dvasiškai tobulėti, bet ir nuostabioje gamtoje, prie ežero, 10 dienų kartu gyventi, visiškoje tyloje valgyti vegetarišką maistą, praktikuoti tylos, bendravimo su ugnimi, kitomis stichijomis praktikas, mokytis Saulės pasveikinimo, energetinės – fizinės mankštos, kvėpavimo pratimų, sakraliosios geometrijos, galų gale – jautrumo, nuoširdumo,

Jei Jus domina galimybė dalyvauti viename iš centro „Udumbara“ seminarų, prašome pasirinkti, kokia tema Jus domina ir užpildyti registracijos formą. SEMINARAI N.G.Wolmer. „Dvasinio ugdymo seminaras“ N.G.Wolmer. „Karmos korekcijos seminaras“ N.G.Wolmer. „Vieno mėnesio seminaras – praktikumas’ N.G.Wolmer ir R. Kareckas. „Sąmoningo kvėpavimo seminaras“ N.G.Wolmer. „Sakraliosos geometrijos seminaras“ N.G.Wolmer ir R.Kareckas. „Vasaros stovykla – seminaras“ N.G.Wolmer ir

Nijolė Gabija Wolmer ir Raimundas Kareckas SEMINARAS – PILIGRIMINĖ KELIONĖ „SAKRALIOS JĖGOS VIETOS NEPALE IR INDIJOJE“ Vyko 2011 metais I KELIONĖS DALIS – KATMANDU. PARPINGAS. NAGARKOTAS 1. 2011 m. kovo 8 d. grupė išvyko iš Vilniaus per Delhį į Kathmandu. 2. 2011 m. kovo 9 d. pavakare – atvykimas į Kathmandu, įsikūrimas prie vienos švenčiausių, svarbiausių budistinio

Klubas TRYS BRANGENYBĖS

KLUBO „TRYS BRANGENYBĖS“ SUSITIKIMAS

2024 m. gegužės 19 d.

 12:00 – 15:00

Klubas „Trys brangenybės“ – tai galimybė nuolat susitikti su bendraminčiais, drauge tobulėti, tęsti dvasines praktikas, bendrauti, gauti palaikymą bei atsakymus į kylančius klausimus, įtvirtinti sveiką ir dorą gyvenimo būdą.

Medituojame, praktikuojame, darbuojamės įvairiuose projektuose, dalijamės patirtimi, prasmingai ir linksmai leidžiame laisvalaikį.

Kartu medituojame, praktikuojame mantrų praktikas, aptariame dvasinio tobulėjimo problemas bei laimėjimus, kartu ieškome sprendimų. Mūsų klubo nariai dėl valančių, gryninančių praktikų po truputį, be specialių pastangų, ima vartoti mažiau mėsos, vis lengviau atsisako rūkymo ar alkoholio, suranda blaivaus poilsio žavesį, mokosi bendro atviro bei nuoširdaus buvimo. Čia yra galimybė išmokti sąmoningai bendrauti su stichijomis, sureguliuoti jų pusiausvyrą organizme, savarankiškai pasipildyti harmoninga energija, išlaikyti proto bei emocinę pusiausvyrą. Buvimas kartu, ramus, blaivus, skaidrus poilsis gamtoje su bendraminčiais padeda ne teoriškai, bet praktiškai įtvirtinti sveiką, dorą gyvenimo būdą, atsisakyti žalingų įpročių.

Tarp didžiausių vertybių mūsų – savarankumas, sąmoningumas, laisva valia, geranoriškumas, tolerancija, todėl neperšame jokios pasaulėžiūros, skatiname klubo narius kuo plačiau domėtis įvairiomis kultūromis, tradicijomis, įvairių tautų dvasiniais pasiekimais, dalytis tais atradimais tarpusavyje.

Klubo „Trys brangenybės“ vadovė N. Gabija Wolmer

Turite klausimų – rašykite trysbrangenybes@udumbara.lt.

 Maitrėjos projekto turas Lietuvoje ( 2007, 2009 ir 2014 metais)

Atsiliepimai – pasidalinimai apie klubą “Trys brangenybės”        

Klubo narių kovo 11 – osios išvyka prie Merkinės piliakalnio  

TOP