Kvėpavimo mokytojai

Babadži – Šri Haidakhan Baba (Babaji) – Maha Avataras (Dievo inkarnacija žemėje), didis dvasinis mokytojas, nuo 1970 m. iki 1984 m. gyvenęs Indijoje, Himalajų papėdėje, daugelio šventų nemirtingųjų Indijos jogų gimtinėje. Jis mokė Tiesa, Paprastumu ir Meile grįsti kiekvieną savo poelgį. Kelias, atitinkantis šiuos principus, yra besąlyginė tarnystė žmogiškumui. Tai karma joga. Būtent Babadži perdavė

erelis ir everest

Sąmoningo kvėpavimo asociacija yra Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis viešas juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių interesus, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir veiklą grindžiančiais savo įstatais. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti žmones,

Lina Rudaitienė Sąmoningo kvėpavimo seminaras POZITYVUS MĄSTYMAS. STRESO VALDYMAS SEMINARO TEMOS: – Stresinės būsenos, jų priežastys ir valdymas. – Negatyvių minčių ir jausmų transformacija į pozityvą. – Pozityvių teiginių naudojimas, pozityvaus mąstymo pagrindai. – Praktiniai sąmoningo kvėpavimo pratimai. Pagrindiniai pozityvaus mąstymo elementai: 1. Teigiama mintis, idėja, kurią sąmoningai pasirenkame. 2. Minties lydima pozityvi emocinė būsena.

Turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris, gavęs guzą kakton, susimušęs koją ar įsipjovęs, kamuojamas neaiškios kilmės maudulio, nebūtų garsiai ar tyliai dejavęs: „Dievuli, už ką?“ Dejuojama, tačiau beveik niekada neieškoma atsakymo į šį klausimą, nesitikima jį gauti. Ir be reikalo, nes, astrologo nuomone, atsakymą gauti galima, tik reikia žinoti, kaip ieškoti, turėti bent šiek tiek

Lina Rudaitienė Kvėpavimo seminaras SĄMONINGAS KVĖPAVIMAS TYLA SEMINARO TEMOS: – Žmogaus biologinis laikas, gyvenimo vidinis laikrodis. – Laikas: praeitis-dabartis-ateitis. Laiko asimetrija. – Laiko pojūtis: bėgantis, lėtai judantis, tekantis laikas. – Laiko kitimo pojūtis: subjektyvus ir objektyvus. – Sąmoningas praninis kvėpavimas, praeities-ateities įtakos dabarčiai tyrinėjimas. – Darbas su praeityje įstrigusiu dėmesiu, mokymasis jį valdyti, susigrąžinti į

Raimundas Kareckas REBEFINGO SESIJOS KVĖPAVIMO SESIJOS VANDENYJE  Individualūs kvėpavimai, kvėpavimas grupėse (baseine) Informacija pasiteiravimui ir rgistracija tel.: +370 610 44008 REIKALINGA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA Lina Rudaitienė REBEFINGO SESIJOS KVĖPAVIMAS VANDENYJE  Individualios kvėpavimo sesijos, gimimo kvėpavimas, dvasinis kvėpavimas Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 63249  Registracija el. paštu: lina@udumbara.lt (vardas, pavardė, telefono numeris). REIKALINGA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA Rigonda Bučienė REBEFINGO SESIJOS KVĖPAVIMAS

Sveikiname pasirinkus WordPress. Tai pirmasis jūsų tinklalapio įrašas, galite jį redaguoti arba ištrinti.

Klausytoja: Esu gimusi tarp Vėžio ir Dvynio. Koks geriausias laikas susirasti save? N.G.Wolmer: Net penkios planetos jūsų horoskope yra Dvyniuose. Vienas dalykas, kad Dvyniams apskritai dabar yra gana sudėtingas laikas, nes Dvynių zodiako ženkle šiuo metu yra Besileidžiantis karminis mazgas Ketu. Ir kol jis judės Dvyniais (o tai bus dar apie metus), deja, tai ir

TOP