„Gyvoji planeta“ – visuomeninė organizacija, siekianti suburti geranoriškus planetos žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, perėjimą prie sveiko, doro, ekologiško, tausojančio Žemę bei jos resursus gyvenimo būdo. Manome, jog svarbu išsaugoti tiek bendražmogiškąsias vertybes, tiek įvairių kultūrų unikalumą, savastį, diegti dorą ir sąmoningumą visose pagrindinėse veiklos srityse. Norime, jog „Gyvosios planetos“ nariais taptų įvairiausių tautybių,

TOP