Tanka – tai budistinis paveikslas, vaizduojantis Budą, įvairias dievybes, mokytojus. Tankos naudojamos ritualams, meditacijai. Jos, kabinamos šventyklose arba namuose, suteikia erdvei sakralumą, apsaugą, padeda susitelkti. Tanka tapoma ant šilko arba medvilnės audinio mineraliniais dažais (aukštesnės kokybės – ir auksu). Jos rėminamos atlaso ar šilko audiniu. Tankų tradicija kilo iš Nepalo, vėliau paplito Tibete, Kinijoje. Parodoje

Ketinimas – tai reali jėga, papildanti troškimą. Galima sakyti, jog ketinimas – tai troškimas, „neprilipęs“ prie rezultato. Ketinimas yra stiprus, o troškimas silpnas, nes daugeliui jis tereiškia dėmesį, prilipusį prie kokio nors daikto ar reiškinio. Ketinimas – tai troškimas, labai tvirtai susietas su visais dvasiniais sėkmės dėsniais, o ypač su šeštuoju – neprisirišimo dėsniu. Ketinimas,

Buda Šakjamunis ir jo gyvenimo scenos Tankoje pavaizduotos Budos Šakjamunio gyvenimo scenos. Tai padeda nuraminti sąmonę, atveria ryšį su šiuo nušvitusiu dvasiniu mokytoju, primena mums apie budos prigimtį, slypinčią mumyse. Tūkstantrankis Avalokitešvara Matmenys: paveikslas 37/51cm, paveikslas su rėmais- 61/100cm. Kokybė: aukščiausia. Avalokitešvara (Čenrezigas) – visa apimančios atjautos ir meilės įsikūnijimas, dievybė, iš begalinės atjautos atliepianti

„Aš pasakiau jums tik mažą dalį to, ką žinau… Kodėl aš nepasakiau jums likusių dalykų? Todėl, kad tai neatves jūsų į nirvaną.“ Buda Šakjamunis „Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams“. Buda Šakjamunis „Apakintas potraukio ir pasibjaurėjimo (..) nepajėgus suprasti Mokymą“. Madžchima-nikaja „Visų daiktų pagrindas, tai, kas

Kadangi šiais laikais išeiti į laukinę gamtą ir sutikti savo totemą yra gana sudėtinga, jūs galite ugdyti ryšį su totemais paprastesniu, visiems pasiekiamu būdu. Pagalvoję apie kokią nors aktualiją traukti totemo kortelę. Tokias korteles galite įsigyti “Udumbaros” parduotuvėje. 1. MEŠKA. Tavo pozicija stipri, tačiau, siekiant tikslo, prireiks ramios drąsos ir pasitikėjimo. Kantriai susitelk į tai,

Žodis „totemas“ amerikos indėnų odžibvų kalba reiškia „jo giminė“. Jis reiškia genties protėvį, teikiantį jėgų ir padedantį įvairiose situacijose. Šiandieniu supratimu, totemas yra gyvūnas, išreiškiantis tam tikrą energiją, galinčią jums padėti. Ryšys su totemu dažniausiai užsimezga ne proto, bet gilesniuose lygmenyse. Senovės šamanai pasakytų, kad tai protėvių pasaulis. Psichologai jų pasaulį pavadintų archetipų pasauliu. Simbolių,

Rinkdamasis tu suvoki, kas esi! Kartais mažiau yra daugiau. Suvokiau buvimo pilnatvę. Būti čia ir dabar – tai būti vientisam. Kai atrandi Kelią, dingsta nerimas, skubėjimas, blaškymasis. Atsiranda nuoseklumas, kantrybė, tikėjimas, noras eiti toliau, giliau, sėkmingiau, nuosekliau, švariau. Suvokiu, kad noriu būti savimi. Jau seniai atsirado pasitikėjimas Dvasia, bet suvokiau, kad ir Dvasia pasitiki manimi.

Abhiratis (Aukščiausioji Palaima) – budos Akšobhjos sukurtas rojus, idealus pasaulis, kuriame viešpatauja visiška lygybė. Adibuda – pirmapradis Buda, visų Budų ir bodisatvų įsikūnijimas. Akaništha – adibudos pasaulis, vienas iš aukščiausiųjų rojų. Akašagarbha – mahasatva, vienas iš aštuonių didžiųjų bodhisatvų. Akšobhja (Nesudrumsčiamasis) – rytų krypties, mėlynos spalvos, vadžros giminės buda. Amitabha (Beribė Šviesa) – vakarų krypties,

Navagraha mantra

Svarbiausios astrologinės mantros yra sanskritiškos mantros, skirtos 9 planetoms (tiksliau pasakius, 7 planetoms, kurios buvo žinomos Vedų mokyme, ir Karminiams mazgams, kurie iš tikrųjų nėra planetos). Šių mantrų rinkinys yra vadinamas Navagraha mantra. Jos buvo kalbamos prieš pradedant bet kokį svarbų darbą ar kelionę.
Jei planeta gimimo metu yra pažeista arba silpna, ją galima harmonizuoti arba sustiprinti kartojant atitinkamą mantrą, dėvint tos planetos mineralus ar tiesiog į juos medituojant su pagarba.

Nedalyvaujant dao negalima kalbėti, tačiau tai, apie ką negalima papasakoti, – tai dao. Nedalyvaujant dao negalima mąstyti, tačiau tai, apie ką negalima pagalvoti, – tai dao. Puodžius gali nužiesti dešimt tūkstančių puodų, bet nė vienas puodas negali sukurti puodžiaus arba jo sunaikinti. Dao gali sukurti dešimt tūkstančių daiktų, bet nė vienas daiktas negali nei sukurti

TOP