Sapnai

Atsakomybė Užsiimti sapnų praktika nėra nepavojinga, jeigu žmogus nepasiruošęs. Todėl, kad sapnuose, naktyje žmogus reiškiasi mažiau valdomas proto ir sąmonės, o drauge ir dorovingumo. Sapnuose  yra mažiau draudimų. Sapne žmogus gali reikštis panašiau kaip žvėris  arba gyvulys, kaip nedorovinga būtybė, kuri gali pakenkti. Arba gali elgtis dorovingai. Ir, be abejo, jeigu mes aktyvinsime  nakties patirtis,

Mantrinės praktikos

is aprašas nepretenduoja į baigtinį mantrų praktikos arba jų prasmės aprašymą – ji yra didžiulė, žodžiais neaprėpiama. Čia pasidalysiu kai kuriais apmąstymais, kurie, manau, bus naudingi pradedančiam praktikuoti mantras bei neturinčiam nuolatinio dvasinio mokytojo – vedlio.  Galbūt šis komentaras padės išsklaidyti kai kuriuos iškylančius klausimus. Ką suteikia mantros? Padeda susitelkti (susikaupti), įgyti ramybę bei jos

Devyniadalis kvepavimas

Devyniadalis kvėpavimas – tai labai efektyvi, universali valanti ir harmonizuojanti  praktika, nuo seno praktikuojama budizmo tradicijoje. Atliekama prieš įvairias praktikas, ryte ir vakare. Šis kvėpavimas yra skirtas čakrų, meridianų, nadi, žmogaus kūnų, sąmonės  energetiniam apvalymui, JAN- IN energijų subalansavimui, žmogiškosios visumos harmonizavimui, jėgų atkūrimui. Ją galima daryti kaip įžanginę prieš įvairias dvasines praktikas, ir  tiesiog

Leidykla „Alkione“ išleido seriją knygų DVASINĖS IŠMINTIES LOBYNAS „Dvasios išmintis neturi nei laiko, nei erdvės ribų. Ji yra amžina, universali, bendra visų religijų, tautybių, epochų žmonėms. Didieji Mokytojai ateina tam, kad nuolat ją primintų“   Leonardas Orras. „ATSISAKYKITE ĮPROČIO MIRTI“ Šri BabadžiI Nagaradž. „KVIETIMAS MYLĖTI“. 108 Priminimai nušvitusiesiems. Ivonne Delaflor. „POZITYVUS VAIKAS IR JAM SKIRTA

Lynn Andrews DVASIOS MOTERIS Aš dvasios moteris, Atnešu tau šviesą iš toli, Nuo tako, apšviesto Senolės Mėnesienos, Didžiojo žemės rato paklydusią dvasią. Grąžinu paslapties moteriai, Pamestus dvasios žodžius. Lynn Andrews Lynn Andrews jau 35 metus gauna mokymus iš savo įvairių kultūrų mokytojų šamanių. Apie savo nuotykius, asmeninę transformaciją ir dvasinį augimą ji yra parašiusi 19

Lynn Andrews ŠAMANĖ Kai sužinai, kad tavo gyvenimas šventas, Tai pradedi suvokti, Kad turi savo misijos pojūtį, Savo gyvenimo tikslą. Tas pojūtis verčia ieškoti, Kas yra teisinga ir tikra. Ir magija tavo gyvenime Tampa kasdieniu reiškiniu Lynn Andrews Lynn Andrews jau 35 metus gauna mokymus iš savo įvairių kultūrų mokytojų šamanių. Apie savo nuotykius, asmeninę

Abhajadata „GALINGIEJI TANTROS MEISTRAI“ AŠTUONIASDEŠIMT KETURIŲ SIDHŲ GYVENIMAI Aukščiausias visų Budų įžadas – savęs pažinimas. Kas pažįsta savo proto prigimtį, tas regi visus Budas. Šioje knygoje pasakojamos 84 didžiųjų sidhų, arba mahasidhų, istorijos, kilusios iš III- XII amžiaus. Sidhas reiškia „įgijęs galias (sidhi)“, arba „pasiekęs tikslą“. Žymiausi sidhai – Nagardžuna, Arjadeva, Krišnačarja, Tilopa, Naropa, Šantideva

James Redfield ŠAMBALOS PASLAPTIS „Mūsų mintys ir pažiūros lemia mūsų svajonių įgyvendinimą. Ketinimai, maldos, net slapčiausios mintys bei svarstymai veikia ne tik mūsų pačių, bet ir kitų sėkmę.“ James Redfield Šioje knygoje bestselerių autorius Džeimsas Redfildas tęsia kvapą gniaužiančius Celestino šventyklos paslapties ir Dešimtosios įžvalgos nuotykius ir nukelia Jus į snieguotas Himalajų viršūnes ieškoti Tibeto

Swami Rama GYVENIMAS SU HIMALAJŲ MOKYTOJAIS „Jūs esate savo likimo kūrėjai. Mirtis ir gimimas – tai tik du būties įvykiai. Visų žmogaus kančių priežastis yra ta, kad jis užmiršo tikrąją savo prigimtį. Kai jis ją prisimins – išsivaduos.“ Swami Rama „Kas yra mantra? Tantra? Šaktipata? Kaip, kokiu būdu mokytojas perduoda savo žinias ir stebuklingus gebėjimus

Viena geriausių praeito šimtmečio dvasinio lobyno knygų Paramhansos Joganandos JOGO AUTOBIOGRAFIJA „Mirtis nėra nei būties baigtis, galutinis išsilaisvinimas nuo gyvenimo, nei durys į nemirtingumą. Būtent ant grubaus žemiškojo priekalo žmogus turi iškalti amžiną dvasingumo auksą.“ Savo rankose laikote nepaprastą knygą. Tai dvasinis turtas. Perskaityti ją – tai pradėti ypatingą nuotykį. Paramhansa Jogananda buvo pirmas jogos

TOP