Padmasambhavos patarimų dakinei Ješė Cogjal rinktinė DAKINĖS MOKYMAI „Leiskis požiūriu, kildamas elgesiu. Visų svarbiausia praktikuojant sujungti šiuos du dalykus. Jeigu pradėsime elgtis pagal aukštą požiūrį, mes tiesiog atrodysime pamišę arba bepročiai. O jei laikysimės vien žemesniojo požiūrio, mes niekuomet nerasime galimybės išsilaisvinti.“ Padmasambhava Knygoje „Dakinės mokymas“ Guru Rimpočė (Padmasambhava) perteikia Dharmą savo partnerei ir mokinei

Ješė Cogjal LOTOSE GIMĘS. PADMASAMBHAVOS GYVENIMAS „Kai nuo mano išėjimo į nirvaną prabėgs aštuoneri metai, pasirodysiu aš vėl Odijanos šalyje, ir bus mano vardas Padmasambhava. Būsiu aš tada Slaptosios Mantros mokymų viešpats.“ Buda Šakjamunis Tobulo neprilygstamos prigimties įsikūnijimo tantra Tekstą „Lotose Gimęs. Padmasambhavos gyvenimas“ devintame amžiuje užrašė žymiausia Brangiojo Mokytojo, Tibete meiliai vadinamo Guru Rimpoče,

Paramhansa Joganandos išmintis SAVIREALIZACIJOS ESMĖ „Savirealizacija yra visas kūno dalis – kūną, protą ir sielą – apimantis žinojimas, kad jums priklauso Dievo karalystė dabar, kad nereikia melstis, jog ji pas jus ateitų, kad Dievo buvimas visame yra jūsų buvimas visame ir kad visa, ką jums reikia daryti, tai tobulinti šį savo žinojimą.“ Paramhansa Jogananda Šioje

Diktuota Mahaavataro Šri Babadži Nagaradž automatiniu rašymu Ivonne Delaflor KVIETIMAS MYLĖTI 108 Priminimai nušvitusiesiems Ivonne Delaflor automatinio rašymo būdu nemirtingojo jogo ir Mokytojo Babadži padiktuota knyga, kurioje primenama, kaip gyventi Paprastume, Tiesoje ir Meilėje. Žinutėmis kreipiamasi į nušvitusiąją mūsų dalį, kurią turime visi, – ne vien į protą. Žvelkite į šią knygą kaip į Dvasios

Leonardas Orras ATSISAKYKITE ĮPROČIO MIRTI Rebefingo pradininkas Leonardas Orras, padedamas Babadži ir kitų nemirtingųjų jogų, teigia mums, kad mirtis – tai tik netikęs žalingas įprotis. Tai nereiškia, jog jis verčia gyventi šiame fiziniame kūne amžinai ( juk kai kam gali atsibosti čia, Žemėje), bet primena, jog verta atsikratyti mirties įpročio bent jau tam, kad taptumėte

Ne per seniausiai perskaičiau „Jogo autobiografiją“. Sukišau kaip karvė žolę, nekramtydamas. Tai dabar atrajoju. Ir dar ilgai atrajosiu. Kiekvieną šios knygos skyrelį perskaičius viduje kažkas pasikeisdavo, trūkinėjo vidiniai pančiai, laisvėjo protas. Kartais taip įsijausdavau, kad išgyvendavau tuos pačius pojūčius kaip ir autorius. Gyva knyga. Matyt, kiekvienoj knygoj gyvena po dalelytę autoriaus, kuris kažkokiu būdu bendrauja

Tanka – tai budistinis paveikslas, vaizduojantis Budą, įvairias dievybes, mokytojus. Tankos naudojamos ritualams, meditacijai. Jos, kabinamos šventyklose arba namuose, suteikia erdvei sakralumą, apsaugą, padeda susitelkti. Tanka tapoma ant šilko arba medvilnės audinio mineraliniais dažais (aukštesnės kokybės – ir auksu). Jos rėminamos atlaso ar šilko audiniu. Tankų tradicija kilo iš Nepalo, vėliau paplito Tibete, Kinijoje. Parodoje

Ketinimas – tai reali jėga, papildanti troškimą. Galima sakyti, jog ketinimas – tai troškimas, „neprilipęs“ prie rezultato. Ketinimas yra stiprus, o troškimas silpnas, nes daugeliui jis tereiškia dėmesį, prilipusį prie kokio nors daikto ar reiškinio. Ketinimas – tai troškimas, labai tvirtai susietas su visais dvasiniais sėkmės dėsniais, o ypač su šeštuoju – neprisirišimo dėsniu. Ketinimas,

Buda Šakjamunis ir jo gyvenimo scenos Tankoje pavaizduotos Budos Šakjamunio gyvenimo scenos. Tai padeda nuraminti sąmonę, atveria ryšį su šiuo nušvitusiu dvasiniu mokytoju, primena mums apie budos prigimtį, slypinčią mumyse. Tūkstantrankis Avalokitešvara Matmenys: paveikslas 37/51cm, paveikslas su rėmais- 61/100cm. Kokybė: aukščiausia. Avalokitešvara (Čenrezigas) – visa apimančios atjautos ir meilės įsikūnijimas, dievybė, iš begalinės atjautos atliepianti

„Aš pasakiau jums tik mažą dalį to, ką žinau… Kodėl aš nepasakiau jums likusių dalykų? Todėl, kad tai neatves jūsų į nirvaną.“ Buda Šakjamunis „Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams“. Buda Šakjamunis „Apakintas potraukio ir pasibjaurėjimo (..) nepajėgus suprasti Mokymą“. Madžchima-nikaja „Visų daiktų pagrindas, tai, kas

TOP