N.G.Wolmer. Dėkingumo mažiems dalykams praktika

Yra labai daug įvairių visokių tų praktikų, bet vis dėlto noriu duoti jums vieną, atrodo , pakankamai paprastą ir labai susijusią su Tyrumu, nes manau, kad ji labai svarbi. Kodėl? Todėl, kad dvasiniame kelyje fundamentas turi būti Meilė ir Gerumas. Ir dar, sakyčiau, Dėkingumas. Tai labai pasaugo, jei mums užtenka jų dvasiniame kelyje, o jeigu

N.Gabija Wolmer

Norint gyvenime harmonijos, labai svarbu atkurti ir harmonizuoti ryšį su visą būtį persmelkiančiais elementais – oru, žeme, ugnimi, vandeniu ir eteriu. Vienas iš būdų tai padaryti yra kvėpavimas.

Kvėpuoti reikėtų per nosį, labai ramiai, lygiai, ne per giliai, neforsuojant, neskubant, pačiu patogiausiu jums ritmu taip, kad tai padėtų nuraminti protą, mintis, emocijas.

Swami Rama APIE MANTRAS

Laimės mantra Mantra – tai skiemuo, garsas, žodis ar žodžių grupė, kurią atrado panirę į gilią meditaciją didieji išminčiai. Tai ne kalba, kuria kalba žmonės. Mantra – tai sakralūs meditaciniai garsai, jie veda praktikuotoją vis aukščiau, kol šis pagaliau pasiekia tobulą tylą. Kuo labiau plečiasi sąmonė, tuo didesnę prasmę turi mantrą. Ji padeda suvokti aukštesniuosius

N. Gabija Womer VIDINIS DVASINIS PATARĖJAS

Dažnai žmonės sako, kad jie nebejaučia vidinio ryšio su savo Vidiniu Dvasiniu Patarėju. Tačiau vis dėlto visi patiria sąžinės graužimą, o juk tai yra tas pats Vidinis Patarėjas, tačiau prabilęs destruktyviai – tada, kada mes darome kažką negero ir neteisingo. Vis dėlto mes galėtumėme jį girdėti visuomet, jeigu tiktai tam paruoštumėme save, savo kūną šiam

Abhajadata "84 įkvepiančios istorijos"

Tai, ką anksčiau padarei, atspindi tavo kūnas ir padėtis. Visa, kas bus, priklauso nuo proto. Kas pažįsta savo proto prigimtį, tas regi visus Budas. Abhajadata Žmogui būdinga siekti nemirtingumo, veržtis į jį, vaduotis iš apribojimų, baimių, siekti dieviškumo. Kai kurie žmonės tai realizuoja taip ryškiai, jog tampa įkvepiančiu pavyzdžiu kitiems.  Įvairiose dvasinėse tradicijose yra pasakojimai,

„Aš pasakiau jums tik mažą dalį to, ką žinau… Kodėl aš nepasakiau jums likusių dalykų? Todėl, kad tai neatves jūsų į nirvaną.“ Buda Šakjamunis „Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams“. Buda Šakjamunis „Apakintas potraukio ir pasibjaurėjimo (..) nepajėgus suprasti Mokymą“. Madžchima-nikaja „Visų daiktų pagrindas, tai, kas

Buda Šakjamunis apie savo mokymą Buda yra tas, kas atbudęs. Atbudęs mato gyvenimo ir kosmoso prigimtį. Todėl jo nevaržo iliuzijos, baimė, pyktis ir troškimai. Atbudęs žmogus yra laisvas, kupinas ramybės ir džiaugsmo, meilės ir supratimo. Mes visi turime savyje Budos prigimtį ir visi galime tapti budomis. Budos prigimtis yra kiekviename mūsų glūdinti galia atbusti ir

Lao Dze „DAO DE DZING“ XXXIX Iš tų, kurie kadaise tapo vientisi: Dangus, tapęs vientisas, įgijo švarą, Žemė, tapusi vientisa, įgijo ramybę, Dvasios, tapusios vientisos, įgijo dieviškumą, Slėniai, tapę vientisi, užsipildė, Visa tirštuma daiktų, tapusi vientisa, įgijo gyvybę, Kunigaikščiai ir karaliai, tapę vientisi, valdo Pasaulį. Taigi visa vyksta Vieno dėka. Dangus, praradęs švarą, ar nesuskils?

Apie Babadži Visiškai nenuostabu, kad nėra jokių istorinių nuorodų į Babadži. Didis guru jokiame amžiuje nepasirodė atvirai. Didieji pranašai, kaip Kristus ir Krišna, atėjo į žemę konkretiems plačios apimties tikslams. Jie pasitrauks, kai tik šie tikslai bus įgyvendinti. Kiti avatarai, kaip Babadži, imasi darbų, kurie daugiau siejasi su lėta evoliucine žmogaus pažanga per šimtmečius nei

Apaštalo Pauliaus I laiškas korintiečiams (1 Kor 11) Dvasinės dovanos Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama akirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą,

TOP