Buda Šakjamunis

Buda_Shakyamuni.

Tokio kvėpavimo Buda Šakjamunis mokė savo mokinius. Šis mokymas vadinasi “Visiškai sąmoningo kvėpavimo sūtra” (“Anapanasati sutta”):

Visiškai sąmoningas kvėpavimas, jeigu jį įvaldysite ir nuolatos praktikuosite, teiks didelę naudą. Jis skatina Keturias budrumo praktikas ir Septynis atbudimo veiksnius, o iš šių kyla Supratimas ir Išsilaisvinimas. Kvėpavimo pratybos turi būti tokios.

Pirmas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu lėtai, aš žinau, kad įkvepiu lėtai; kai aš iškvepiu lėtai, aš žinau, kad iškvepiu lėtai.

Antras įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu greitai, aš žinau, kad įkvepiu greitai; kai aš iškvepiu greitai, aš žinau, kad iškvepiu greitai.

Šiedu įkvėpimai ir iškvėpimai išsklaidys užmaršumą ir nereikalingas mintis, drauge skatins budrumą ir padės pažvelgti į šią gyvenimo akimirką. Užmaršumas yra budrumo nebuvimas. Sąmoningas kvėpavimas padeda susikaupti ir sutelkti dėmesį į gyvenimą.

Trečias įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, jaučiu visą savo kūną; kai aš iškvepiu, jaučiu visą savo kūną. Šis įkvėpimas ir iškvėpimas padeda stebėti kūną ir tiesiogiai jį pajusti. Viso kūno suvokimas ir kiekvienos jo dalies suvokimas padeda jums pažvelgti į kūno stebuklą ir į jame slypintį gimimo bei mirties vyksmą.

Ketvirtas įkvėpimas ir iškvėpimas: aš įkvepiu ir nuraminu visą savo kūną; aš iškvepiu ir nuraminu visą savo kūną.
Šis įkvėpimas ir iškvėpimas padeda pajausti kūno ramybę ir pasiekti tokią būseną, kai protas, kūnas ir kvėpavimas yra viena darni tikrovė.

Penktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, džiaugiuosi; kai aš iškvepiu, džiaugiuosi.

Šeštas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, esu laimingas; kai aš iškvepiu, esu laimingas.
Šiedu įkvėpimai ir iškvėpimai padeda įžengti į jausmų sferą. Jie sukelia ramybę bei džiaugsmą, kurie maitina kūną ir protą. Kai atsikratote užmaršumo ir išsiblaškymo, jūs tampate savimi ir suvokiate dabarties akimirką. Jumyse tarpsta džiaugsmas ir laimė. Jūs prisiliečiate prie gyvenimo stebuklų ir mėgaujatės budrumo teikiama ramybe bei džiaugsmu. O, prisilietę prie gyvenimo stebuklų, neutralius jausmus jūs pakeičiate maloniais jausmais. Šiedu įkvėpimai ir iškvėpimai sukelia malonius jausmus.

Septintas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, suvokiu savo proto veiklą; kai aš iškvepiu, suvokiu savo proto veiklą.

Aštuntas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, mano protas nurimsta; kai aš iškvepiu, mano protas nurimsta.
Šiedu įkvėpimai ir iškvėpimai padeda atidžiai pažvelgti į visus kylančius jausmus- malonius, nemalonius ir neutralius – bei juos nuraminti. “Proto veikla” šiuo atveju yra jausmai. Kai jūs suvokiate savo jausmus ir galite pažvelgti į pačias jų ištakas bei prigimtį, išmokstate juos valdyti ir nuraminti, net jei jie yra nemalonūs, kilę iš troškimų, pykčio ir pavydo.

Devintas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, suvokiu patį savo protą; kai aš iškvepiu, suvokiu patį savo protą.

Dešimtas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, mano protas laimingas ir ramus; kai aš iškvepiu, mano protas laimingas ir ramus.

Vienuoliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, sutelkiu savo protą; kai aš iškvepiu, sutelkiu savo protą.

Dvyliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, išlaisvinu savo protą; kai aš iškvepiu, išlaisvinu savo protą.
Drauge su šiais keturiais įkvėpimais ir iškvėpimais jūs patenkate į trečiąją sferą, kuri yra protas. Devintasis įkvėpimas ir iškvėpimas padeda jums atpažinti visas proto būsenas: suvokimą, mąstymą, gebėjimą atskirti vienus daiktus bei reiškinius nuo kitų daiktų bei reiškinių, laimę, liūdesį ir abejonę. Jūs tas būsenas stebite, atpažįstate ir tokiu būdu pažvelgiate į savo proto veiklą. O kai stebite ir atpažįstate proto veiklą, jūs galite protą sutelkti ir nuraminti. Tai įvyksta su dešimtuoju bei vienuoliktuoju įkvėpimu ir iškvėpimu. Dvyliktasis įkvėpimas ir iškvėpimas padeda pažinti proto kliuvinius. Apšvietę savo protą, galite išvysti visų proto darinių šaknis ir kliuvinius pašalinti.

Tryliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, matau, laikiną visų dharmų prigimtį; kai aš iškvepiu, matau, laikiną visų dharmų prigimtį.

Keturioliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, matau, kaip visos dharmos išnyksta; kai aš iškvepiu, matau, kaip visos dharmos išnyksta.

Penkioliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, medituoju išsilaisvinimą; kai aš iškvepiu, medituoju išsilaisvinimą.

Šešioliktas įkvėpimas ir iškvėpimas: kai aš įkvepiu, medituoju išėjimą; kai aš iškvepiu, medituoju išėjimą.
Sulig tais keturiais įkvėpimais ir iškvėpimais patenkate į proto objektų sferą ir sutelkiate protą, kad galėtumėte stebėti tikrąją visų dharmų prigimtį. Visų pirma stebimas visų dharmų prigimties laikinumas. Kadangi visos dharmos yra nepastovios, jos turi išnykti. Kai suvokiate nepastovią ir laikiną visų dharmų prigimtį, jūsų nebesaisto begalinės mirtys ir begaliniai gimimai. Jūs galite išeiti ir išsilaisvinti. Išeiti – tai nereiškia paniekinti gyvenimą ar nuo jo pabėgti. Išeiti – tai išsivaduoti iš troškimų bei saitų ir nekentėti nuo begalinių mirčių bei gimimų, su kuriais susijusios visos dharmos. Kai išeinate ir išsilaisvinate, jūs imate gyventi ramybėje bei džiaugsme, jūs esate pats gyvenimas. Niekas jūsų nebesaisto.

Buda mokė, kaip, naudojantis šešiolika sąmoningų įkvėpimų ir iškvėpimų, dėmesingai stebėti kūną, protą ir proto objektus. Jis taip pat mokė, kaip tais įkvėpimais ir iškvėpimais pažadinti Septynis prabudimo veiksnius: koncentruotą dėmesį, dharmų įžvalgą, energiją, džiaugsmą, lengvumą, sutelktumą ir išėjimą.

Thich Nhat Hanh “Senasis baltųjų debesų kelias. Budos pėdsakais” – Mijalba, 2003

TOP