Buda Šakjamunis

Buda Šakjamunis apie savo mokymą

Buda yra tas, kas atbudęs. Atbudęs mato gyvenimo ir kosmoso prigimtį. Todėl jo nevaržo iliuzijos, baimė, pyktis ir troškimai. Atbudęs žmogus yra laisvas, kupinas ramybės ir džiaugsmo, meilės ir supratimo. Mes visi turime savyje Budos prigimtį ir visi galime tapti budomis. Budos prigimtis yra kiekviename mūsų glūdinti galia atbusti ir pakilti virš viso nežinojimo. Jeigu lavinsime sąmoningumą, mūsų Budos prigimtis kasdieną švytės vis smarkiau, kol vieną sykį ir mes patirsime visaapimančią laisvę, ramybę bei džiaugsmą. Taigi Buda yra Pirmoji brangenybė.

Dharma – tai Kelias, vedantis į atbudimą. Tai Kelias, kurio moko Buda, Kelias, padedantis ištrūkti iš kalėjimo, kurio sienos yra nežinojimas, pyktis, baimė ir troškimai. Šis Kelias veda į laisvę, ramybę ir džiaugsmą. Jis padeda mylėti ir suprasti kitus. Supratimas ir meilė – du patys puikiausi Atbudimo kelio dovanojami dalykai. Taigi Dharma yra Antroji brangenybė.

Sangha – tai bendruomenė, kurios nariai kartu eina Atbudimo keliu. Jeigu norite lavintis eiti šiuo Keliu, svarbu priklausyti bendruomenei, kurioje galėtumėte tobulėti drauge su kitais, nes tam, kas lavinasi visiškai vienas, kelio sunkumai gali sukliudyti nueiti iki galo ir atbusti. Štai kodėl svarbu pasikliauti Sangha. Sangha yra Trečioji brangenybė.

Suprantama, šios Brangenybės glūdi mūsų širdyse nuo neatmenamų laikų.

Mano mokymas nėra dogma ar doktrina, tačiau, be jokios abejonės, kai kurie žmonės jį vertina būtent taip. Tad turiu labai aiškiai pasakyti, jog aš kalbu ne apie pačią tikrovę, o tik apie metodą, kuris padeda ją patirti. Juk pirštas, rodantis į mėnulį, tai nėra mėnulis. Protingas žmogus pažvelgs ta kryptimi, kuria rodo pirštas, ir išvys mėnulį, tačiau jei kas nors matys vien pirštą ir supainios jį su mėnuliu, tai, aišku, tikrojo mėnulio taip ir neregės. Mano mokymas – grynai praktinis dalykas ir neturi būti siejamas su garbinimu. Jis veikiau panašus į plaustą, kuriuo mes persikeliame per upę. Ir tik kvailys tą plaustą saugo po to, kai pasiekia kitą – Išsilaisvinimo – krantą.

Iš knygos Thich Nhat Hanh „Senasis Baltųjų debesų kelias. Budos pėdsakais“ – Mijalba, Kaunas, 2003

TOP