Biblioteka – skaitiniai

„Aš pasakiau jums tik mažą dalį to, ką žinau… Kodėl aš nepasakiau jums likusių dalykų? Todėl, kad tai neatves jūsų į nirvaną.“

Buda Šakjamunis

„Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams“.

Buda Šakjamunis

„Apakintas potraukio ir pasibjaurėjimo (..) nepajėgus suprasti Mokymą“.

Madžchima-nikaja

„Visų daiktų pagrindas, tai, kas yra kosminės tvarkos ištakos, tai , kas yra virš visko, – tai dvasia.“

Dhamapada

„Dievų forma – ne kas kita, kaip blyksniai tuštumoj“.

Advajavadžrasangracha

„Visiškas žinojimas apie daiktų ištakas (sansarą) – tai nirvana“.

Advajavadžrasangracha

„Aš pripažįstu visas pasaulio religijas ir drauge su jomis garbinu Dievą. Savo širdį aš palieku atvirą visoms ateities religijoms. Pranašysčių knyga nėra baigta.“

Vivekananda

„Tas, kuris garbina Dievą, manydamas, jog skiriasi nuo jo, nepažįsta Brahmano. Dievams jis panašus į gyvulį“.

Šankara

„Atbudimas ateina iš praktikos. Atbudimas yra begalinis. Praktika ateina iš atbudimo. Praktikai nėra pradžios.“

Dogenas

„Mes esame tie, kurie iš esmės Vardai, Savybės – Dievo Veidas, Dievo Ranka“.

Chadisas

„Viešpats nei viduje, nei išorėje, nei priešais, nei už nugaros. Jis vienu metu pasaulyje ir už jo ribų“.

Svami Šivanada

„Begalybė yra Motina anapus visų žemiškųjų motinų, Tėvas anapus visų žemiškųjų tėvų. Jis yra amžinai ištikimas Draugas anapus visų žemiškųjų draugų. Jis yra amžinas Mylimasis anapus visko, ką myli žmogus. Jis yra visi dalykai visiems žmonėms, nes Viešpats yra viskas“.

Paramhansa Jogananda

Šmaikštūs žymių žmonių posakiai:

• Talentas formuojasi tylumoje, o charakteris – gyvenimo verpetuose. J. Foksas

• Nori gražių akių? Matyk žmonėse gera. A. Hertburnas

• Gyvenimas trumpas, bet panuobodžiauti visada suspėji. A. Renoir

• Aukštumoje yra šilčiau, nei įsivaizduoja gyvenantys slėniuose. F. Nyčė

• Būna pralaimėjimų, kurių šlovės pavydi nugalėtojai. M. Montenis

• Dauguma žmonių taip skuba ieškoti malonumų, kad pralekia jų nė nepastebėję. S. Kjerkegardas

• Pasaulis – tai tragedija tiems, kurie jaučia, ir komedija tiems, kurie mąsto. V. Šekspyras

• Reikia mylėti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekas. J. Gėtė

• Kai nežinai, kur eini, greičiausiai atsidursi kur nors ne ten. L. Peteris

• Jei nori vietos saulėje, turi susitaikyti su vienu kitu nudegimu. A. Burenas

• Tas, kuris niekada neieškojo draugystės nei meilės, tūkstantį kartų neturtingesnis už tą, kuris jas abi prarado. J. Paulas

• Kuo didesnis nežinojimas, tuo didesnis dogmatizmas. W. Osleris

• Žmogus per klystkelius suranda tikrą kelią. Dantė

• Būk kuklus – tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius. A. Renoir

• Patirtis – ne žmogui nutikę įvykiai, bet tai, ko žmogus iš jų išmoksta. A. Hukslis

• Auksinė taisyklė: apie žmones spręskite ne pagal pažiūras, bet pagal tai, kuo jie tapo dėl savo pažiūrų. G. Lihtenbergas

• Turėk drąsos naudotis savo protu. I. Kantas

• Veidą iš vidaus formuoja siela, iš išorės – gyvenimas. Kiekviename veide galima matyti ir viena, ir kita. O. Sesbronas

• Jei verčiate žmones laukti, jie pradeda skaičiuoti jūsų trūkumus. Prancūzų patarlė

• Vienintelės ribos, kaip visuomet, yra vaizduotės ribos. J. Braughtonas

• Jei yra būdas tai padaryti geriau… Atrask kaip. T.A. Edisonas

• Didžiausia klaida gyvenime – nuolatinė baimė suklysti. E. Hubardas

• Nepyk, kad negali priversti kitų žmonių būti tokiais, kaip norėtumei, nes ir pats neprisiverti būti toks, kaip norėtumei. T. Kempis

• Dauguma žmonių, kurie suklumpa prie slenksčio, iš anksto buvo įspėti, kad viduje tyko pavojus. V. Šekspyras

• Kartais viskas sekasi. Nesibaiminkite, tai praeis. J. Renardas

• Nė vienas žmogaus reikalas nėra labai svarbus. Platonas

• Pasistenk gauti tai, ką mėgsti, antraip teks pamėgti tai, ką gavai. B. Šo

• Gyventi – tai tas pat kas mylėti: visi protingi argumentai – prieš, visi sveiki instinktai – už. S. Butleris

• Gyvenimas yra menas iš nepalankių prielaidų ištraukti palankias pasekmes. S. Butleris

• Niekada nereikalaukite to, ko negalite paprašyti. J. Cillinsas

• Klausantis muzikos valgant įžeidžiamas ir virėjas, ir smuikininkas. G.K. Čestertonas

• Tu viską turi kaip Adomas ir viską gali kaip Cezaris. Taigi kurk savo pasaulį. R. Emersonas

• Galima gyventi ir vienatvėje, jei ko noras lauki. G. Cesbronas

• Įsivaizduokite, kokia būtų tyla, jei žmonės kalbėtų tik tai, ką žino. K. Čapekas

• Kelionės lavina protą, jei, žinoma, jo turite. G. Čestertonas

• Dėl skonio nesiginčijama: dėl jo baramasi, keikiamasi ir keliami skandalai. G. Čestertonas

• Draugai auklėja kur kas geriau negu tėvai, nes jie nėra gailestingi. A. Mourois

• Jei norite pažinti žmogų, stebėkite, kaip jis elgiasi pamatęs pinigus. Anglų patarlė

• Meilėje ir literatūroje mus stebina tai, ką renkasi kiti. A. Mourois

• Pergalė visada randa daugybę tėvų, o pralaimėjimas yra našlaitis. E. Caneti

• Visiems pakanka stiprybės išgyventi kitų žmonių nelaimes. F. Rachefoucauldas

• Mada miršta jauna. Štai kodėl jos lengvumas toks svarus. I. Kokto

• Gyvenimo vakaras atsineša savo žibintą. J. Joubertas

• Sunkumai žmoguje gimdo gabumus, reikalingus jiems nugalėti. V. Filipsas

• Ten, kur nėra valios, nėra ir kelio. B. Šo

• Mums atrodo, kad gauname veltui tai, kas iš tikrųjų kainuoja brangiausiai. Seneka

• Daugelis pasiryžę veikiau numirti negu imti galvoti. Iš esmės taip ir atsitinka. B. Ruselas

• Kad džiaugsmas išsilietų su kaupu, būtina juo su kuo nors pasidalyti. M. Tvenas

• Dievas galvoja apie mus, bet jis negalvoja už mus. J. Kokto

• Mokyti – reiškia mokytis dvigubai. J. Joubertas

• Mes nesąmoningai manome, kad Dievas mato mus iš viršaus, bet jis mato mus iš vidaus. Ž. Sesbronas

• Žmogus – vienintelė būtybė, kuri nenori būti savimi. A. Kamiu

• Pasaulio tobulumas visada atitinka jį suvokiančios dvasios tobulumą. Geras žmogus randa sau žemėje rojų, o blogasis jau čia patiria savąjį pragarą. H. Heinė

• Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą. J. Getė

• Patirtis – pats geriausias mokytojas, tiktai mokestis už mokymą labai didelis. T. Carlyle

• Pažinimas – viena iš asketizmo formų. F. Nyčė

• Būti kukliam su aukštesnės padėties žmonėmis – pareiga, su lygiais- mandagumas, su žemesniais – kilnumas. B. Franklinas

• Nieko nėra kvailesnio kaip noras visada būti protingesniam už kitus. F. Rochefoucauldas

• Daug kas niekina žemiškas gėrybes, bet mažai kas sugeba jomis dalytis. F. Rochefoucauldas

• Bėgau tol, kol pastatė kliūtis. Dabar skrendu. K. Dagneva

• Žmonės labiau nusivilia, kai juos apgaudinėja priešai arba išduoda draugai, bet neretai patiria malonumą apgaudinėdami arba išduodami patys save. F. Rochefoucauldas

• Dažniausiai patarimai mažiausiai patinka tiems, kurie jų nori. P. Česterfieldas

• Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja. O. Vaildas

• Patarimo klausiame tuomet, kai jau žinome atsakymą, bet norėtume jo nežinoti. E.Jongas

• Ko gero, mums nerūpėtų, ką žmonės apie mus pamanys, jei žinotume, kaip retai jie apie mus galvoja. O. Mileris

• Tas, kuris nori valdyti kitus, pirma turėtų išmokti valdyti save. P. Masingeris

• Beveik visi žmonės gali iškęsti nelaimes, bet jei norite išbandyti žmogaus charakterį, suteikite jam valdžią. A. Linkolnas

• Sėkmė greitai pavargsta nešti žmogų ant pečių. B. Gracianas

 

TOP