N.GABIJA WOLMER. 2023 DIDYSIS ASTROLOGINIS MĖNULIO KALENDORIUS

Balandžio jaunatis ir užtemimas

N. Gabija Wolmer. Balandžio jaunatis ir užtemimas

( Iš N.G.Wolmer Didžio Astrologinio Mėnulio Kalendoriaus 2023, papildyta)

Netrukus, balandžio 20 dieną, sulauksime Mėnulio  jaunaties bei pirmo šiais metais Saulės užtemimo. Tai viena svarbiausių dienų metuose. Mėnulio jaunatis įvyks Avino ženklo 30 laipsnyje 07:12 val. Beveik tuo pat metu, 07:17 val., įvyks ir pirmas šių metų užtemimas. Tai bus visiškas Saulės užtemimas.  Labai gerai, jog jis nebus matomas Lietuvoje.  Tai sušvelnins šio užtemimo įtaką Lietuvai.
Tai, kad užtemimas įvyks Avino ženkle, išryškins Marso energijas bei aktualijas. Tai yra norą kovoti, pirmauti, dominuoti, veržtis pirmyn, atsinaujinti. Neigiamos reakcijos, kurias gali paskatinti užtemimas – skubėjimas, įžeidumas, per didelės ambicijos, neapdairumas, agresija, dirglumas, blaškymasis nuo vieno darbo ar užsiėmimo prie kito. Taigi būtent tokių reakcijų vertėtų vengti, akcentuojant ramią drąsą, dėkingumą, orumą, kurio nereikia niekam įrodinėti, tikėjimą savimi bei pasauliu, meilę viskam, kas gyva.
Kiek ramins šią energiją tai, kad jau tą pačią dieną, 11:13 val., Saulė pereis iš Avino į Jaučio ženklą.
Tai suteiks šiai dienai daugiau praktiškumo, rimtumo. Kita vertus, Jaučio ženklas šiuo metu yra aktyvinamas Urano bei Karminio Mėnulio mazgo Rahu, dangaus kūnų, skatinančių permainas. Dėl to užtemimas, glaudžiai susijęs su Avino bei Jaučio zodiako ženklais, ypač žadins norą pradėti naujus darbus, daryti rimtus sprendimus, rodyti iniciatyvą.
Jaunus ar nebrandžius žmones skatins kautis, konkuruoti, ką nors įrodinėti, siekti ypač ambicingų, per didelių  tikslų.
Jei turite susitvenkusių problemų, užtemimas jas išryškins, skatindamas spręsti, nedelsti. Užtemimo energijos – tarsi aršus, eiklus žirgas, kurį valdant tvirta, išmintinga ranka, jis gali nunešti į pergalę, greitus laimėjimus ar būtinas permainas, atsinaujinimą. Nesuvaldžius šios energijos, galite panirti į ginčus, konfliktus, pradėti  beprasmius skubotus veiksmus.
Baugštesniems žmonėms užtemimo energijos kels baimes, nerimą, galvos skausmus, įtarumą.
Kaipgi suvaldyti šio užtemimo energijas, kaip į jas reaguoti? Ar gali užtemimo įtaka būti pozityvi?
Manau, kad gali, jei jūsų gyvenimas tikrai subrendo permainoms, jei esate tam pasiruošę. Užtemimas padės joms pasiryžti, jas pradėti.
Dar labai svarbu neskubėti, nedaryti neapgalvotų sprendimų, nepasiduoti emocinėms provokacijoms ar baimėms, neverta jų didinti mąstant apie tai, kas gali nutikti blogiausio, įtarinėti.
Atvirkščiai, labai svarbu pozityvumas, vadovavimasis ilgalaikėmis vertybėmis. Labai gerai, jei žinote, ko norite, tuomet  akcentuokite sau sėkmingą tikslų įgyvendinimą. Mes labai retai svajojame, tai yra mąstome apie tai, kas gali nutikti geriausio. O juk to reikėtų, vien atkuriant proto bei karminę pusiausvyrą, kai baimės ar pavojai skatina mus mąstyti, kas gali nutikti blogiausio. Galų gale kas gali nutikti gero! Ne, net ne taip – ką gero, prasmingo, reikalingo mes ruošiamės įkūnyti, pasiekti. Užtemimo diena – ne ta, kai galime sau leisti galvoti apie nesėkmių variantus, juk spėsime tai padaryti, jei taip jau norėsime, bet kokią kitą dieną… Užtemimo dieną verta sėti mintyse sėkmės sėklas, sodinti bei puoselėti būsimos sėkmės daigus.
Užtemimo dieną labai pravers dėkingumas pasauliui, žmonėms, gebėjimas vertinti tai, ką jau turime.  Tai puikus pagrindas, ant kurio galime kurti būsimą gerovę ar išsaugoti jau turimą. Parodykite artimiesiems savo palaikymą, padėkite jiems pasitikėti savimi.
Mąstykite apie gyvastingumą, šviežumą, atsinaujinimą. Atgręžkite dėmesį į tai, kaip galingai šiuo metu visa gamta veržiasi gyventi, augti, klestėti, prisijunkite prie šio pavasarinio gamtos augimo srauto, veikite kartu su juo.
Visgi užtemimo įtakos  metu verta vengti kraštutinumų. Juo labiau – pretenzijų aplinkiniams. Ieškokite susiderinimo, bendradarbiavimo galimybių ir jas rasite…
Taigi užtemimo dieną, balandžio 20, verta atsikelti su Saule ar anksčiau, nusiprausti, švariai, šviesiai apsirengti, prisiminti savo svarbiausius siekius bei vertybes ir būtent jiems paskirti šią dieną. Nešvaistykite jos tuštybei, apkalboms ar baimėms, smulkiems nebūtiniems darbams ar konfliktams. Skirkite laiko pajausti dėkingumą ir meilę, pakvieskite savo Aukštesnįjį  Aš dalyvauti šioje dienoje, pakvieskite Amžinos  Dvasios vedimą jūsų darbams. Svarbu, kad jausmuose, prote būtų harmonija, darna. Gamta padės jums tai pajusti. Avino ženklas, kurio pabaigoje įvyks Saulės užtemimas, stiprus  visa ko Vienio suvokimu, tikėjimu bei drąsa. Šios savybės padės naują ciklą, kuris prasideda su Mėnulio jaunatimi bei užtemimu, padaryti sėkmingą.
Šviesios, palaimintos mums visiems Mėnulio jaunaties ir viso prasidedančio ciklo!

P.S.: Skaitmeninę (PDF) versiją Didysis Astrologinis Mėnulio Kalendorius 2023 , kuriame rasite prognozes visiems metams, sėkmingiausias dienas, galite įsigyti šiuo adresu:
https://www.menuliokalendorius.com/cart/

Jį galėsite naudoti visus metus kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetėje.

Su meile – N. Gabija Wolmer

TOP