Apie ženklus

Klausytoja: Sapnavau Dievo akį danguje. Po to išryškėjo neįprasti gabumai, kad galiu labiau paveikti kitus žmones savo ketinimais, mintimis. Kaip turėčiau tai vertinti?

N.G.Wolmer: Nemažai žmonių nežino savo potencialių galimybių, kokiu būdu jie galėtų valdyti energijas. Ir kartais ačiū Dievui, kad jie tų galimybių nežino, nes kai pradėtų naudoti, tai galėtų ir „prisidirbti“. Kodėl? Jei mes turime didelį energijos potencialą, labai svarbu, kad naudotume jį nemanipuliuodami aplinkiniu pasauliu, neprievartaudami jo. Labai svarbu, su kokiu ketinimu mes ateiname prie savo galių, galimybių. Manau, kad jeigu jūs prisilietėte prie tų savo galių, tai galbūt to reikėjo. Juk šiaip jau pirmieji žmogaus bandymai, prisilietimai visada yra nebrandūs. Jis visada nori kuo didesnio rezultato, kad kuo ryškiau tai matytųsi. Sakoma, kad pradžioje daug kas atleidžiama. Vis dėlto reikėtų žinoti, kad tai neturėtų tapti tendencija, įpročiu.

Jeigu jūs norite nekenkti aplinkai, tai turėtume žinoti, jog nereikėtų kitų žmonių grūsti, stumti kur nors energijos pagalba. Taip, galima tą padaryti, tačiau kaina už tai yra per didelė. Jeigu mes išprovokavome daryti žmones tai, ko jie nenori, tai yra prievarta. Jūs norėjote paskatinti žmones savo energija, jums tai savaime pavyko, džiugu, tačiau žymiai geriau yra nukreipti savo energiją pamatyti, kokiu būdu turi vystytis jūsų ar kito žmogaus veikla, kad jūs rastumėte optimaliausius sprendimus. Svarbiausia, kad mes rastume tuos kelius, būdus, kurie patys savaime neš sėkmę.

Klausytojas: Sapnavau, kad mirsiu 50 metų. Jau atėjo 50-metis. Ar iš tikrųjų reikia ruoštis mirčiai?

N.G.Wolmer: Be abejonės, tai gali būti perspėjimas žmogui į priekį, bet visiškai nebūtinai. Man tikrai neužtenka informacijos, kad pasakyčiau: „Nieko nebijokite, nieko tai nereiškia“ arba „O jau dabar tai baigta“. Gali būti įvairiai. Jeigu žmogus gyvena neefektyviai, neturi gyvenimo tikslo, tai Dvasia pradeda jį žadinti ir sakyti: „Žinai ką, jeigu tu ir toliau taip gyvensi, tai, atėjus štai tokiai datai, deja, tau neliks nieko kito, kaip tik išeiti į kitą pasaulį“. Bet jeigu žmogus turi tikslus, ketinimus nuveikti ką nors konkretaus, jeigu jis nori gyventi, jeigu yra ta toliau šiame gyvenime jį nešanti energija, tai gali daug kas keistis.

Klausytoja: Ką daryti, kai susapnuoji pranašišką sapną ir po to lydi labai blogas jausmas? Pavyzdžiui, sapnuoju vandenį ir žinau, kad man atsitiks kažkas labai nemalonaus. Pakui suserga vaikas ar panašiai. Ką man daryti? Aš daug meldžiausi…

N.G.Wolmer: Malda yra instrumentas, pagalbininkas, kuris susieja mus su dvasios lygmeniu, tiesiog su ta amžinąja energijos srove, iš kurios kyla visi sprendimai, visi pokyčiai, todėl, be abejo, malda labai gerai. Kitas dalykas, kad jeigu matote ir jaučiate ženklą, prognozuojantį ligą ,būtų pravartu paklausti: „Kas manyje atneša man šitą ligą? Kokia dalis manyje nori sirgti ir kodėl?“ Kodėl jūsų pasąmonė nori sirgti? Ar tai yra susiję su meile, su santykiais? Ar meilės nebuvimas jus nualino? Ar tinkamos pasaulėžiūros nebuvimas? Kas yra negerai? Kokia ligos priežastis? Jeigu jūs padarysite sprendimą, kuris pašalins šią priežastį nors dalinai, liga gali atsitraukti. Vis dėlto sapnas yra perspėjantis dalykas – tai pasąmonės bandymas su jumis susisiekti. Vaikų ligos reiškia tą patį: vaikai dar greičiau ir takiau reaguoja į destrukciją šeimoje, dar greičiau atliepia jai ligomis negu suaugusieji. Galbūt todėl, kad jie vis dar yra arčiau Dievo, arčiau tų Dvasios pasaulių ir jų struktūra dar takesnė. Dėl to tėvams yra labai svarbu suvokti, dėl ko vaikas gali susirgti? Aišku, tai nėra lengva.

Klausytojas: Sapne debesyse pamačiau angelą, o dukrytė miegodama taip pat sapnavo angelą tuo pačiu metu. Ką tai galėtų reikšti?

N.G.Wolmer: Skeptikas pasakytų: fantazuoja moteriškės ir viskas. Aš manau, kad jeigu yra toks atliepimas per vaiko sapną, tai byloja jog prie jūsų gyvenimo audinio prisilietė Dvasia. Prisilietė pozityviąja, teigiama prasme, su palaiminimu. Matyt, kažkas buvo teisingai nuspręsta, įvyko kažkoks išsigryninimas, kažkas šviesaus priartėjo prie jūsų ir jūsų dukrelės. Gali būti, kad į šeimą nori ateiti dar viena siela, galbūt ateina naujas šansas vyrui profesijoje – artėja kažkas labai šviesaus ir svarbaus. Vis dėlto nereikėtų per daug apie tai kalbėt.

Klausytoja: Pradėjau sapnuoti įdomius sapnus. Prieš dvi savaites vienas buvo ypač įdomus. Mano dešinė ranka kažkokioje aplinkoje. Vyksta bendravimas mintimis. Kažkas paima ir įspaudžia du pirštus į mano dešinįjį delną, palaiko ir atitraukia. Ant delno lieka dvi dėmės, kažkuo panašios į kriaušę: viena balta, kita raudona. Tada mintimis sako: „Tokio žmogaus jau seniai nebuvo“. Ir tada ima kitą, trečią pirštą ir tarp tų dviejų dėmių ilgai trina. Delne jaučiu labai didelį karštį. Ir tas kažkas vėl labai stebisi, jam tai atrodo lyg neįmanoma. Po to tas kažkas nueina. Šalia manęs vėl kažkas sėdi. Aš atsisuku į jį ir sakau jam: „Nieko ypatingo čia nėra. Na, savaime aišku, jaučiasi tas karštis, bet nieko čia ypatingo nematau ir nereikėtų to sureikšminti“. Paskui pabudau. Ką tai galėtų reikšti?

N.G.Wolmer: Visų pirma, kada sapne jūs matote savo rankas, tai yra pakankamai svarbūs sapnai. Ir ypač tada, kada yra ryškus lietimosi ir dar spaudimo pojūtis. Aš manau, kad į jūsų gyvenimą gali iš tikrųjų ateiti kažkoks stiprus ryšys, galinga pažintis, žmogus, kuris padarys jums didelį įspūdį. Tačiau tai dar nereiškia, kad tas įspūdis bus tik teigiamas. Aš manau, kad tai gali byloti apie stiprius įvykius, stiprius išgyvenimus. Susitikimas su Jėga, su Dvasios raiška, kuri gali sukrėsti. Juk tos dėmės, sakote, degina. Vis dėlto šie įvykiai, ryšiai bus nevienareikšmiški, tarsi vienaip vertinami vidiniame pasaulyje, kitaip išoriniame. Aš manau, kad tai susitikimas su energijų pasauliu, ryškesnis astralinio pasaulio išgyvenimas. Būkite atidesnė santykiams, ryšiams, žmonėms, su kuriais bendraujate. Kažkoks stiprus, galingas žmogus artėja į jūsų gyvenimą. Svarbu, kad tai būtų, žmogus, kad jis ne sugriautų jūsų gyvenimą, o atneštų kažką jums reikalingo.

Klausytoja: Nuo vaikystės kamuoja vienas sapnas: sudėtingose situacijose noriu prisiskambinti ir niekaip negaliu, o juk mano Selena yra Dvyniuose…

N.G.Wolmer: Telefonai ir apskritai ryšio priemonės yra susijusios su Dvyniais susiję. Keista, nes jums Selena juk turėtų teikti pagalbą būtent per informacijos, ryšių, tarpininkavimo sritį, o jūs gaunate signalus, jog negaunate pagalbos per informaciją. Tai per sapną byloja, jog jūsų evoliucijai, jūsų bendrai sėkmei iš tikrųjų jūsų gyvenime trūksta teisingos informacijos, žinių, kad šalia yra žinios, kurios galėtų jums labai padėti, tačiau jų reikia paieškoti. Toks, koks yra dabar, gyvenimo būdas, deja, yra neefektyvus. Jūs negalite prisiskambinti likimui, gerosiomis galimybėms – jos lieka neišnaudotos.

Manau, kad jums reikėtų pasistengti paieškoti fundamentalių žinių. Vis dėlto prisiskambinti Tverėjui, išsireikalauti, kad jis pakeltų ragelį – per knygas, per mokytojus, per intuiciją, per meditaciją. Prisiskambinkite, Dvasios pasauliui, prisišaukite jį. Žinot, kaip sako: „Belskit, ir bus atidaryta“. Kad siela tiesiog, nerimsta ir sako: „Skambink, ieškok, būtinai surask tai, kas tau padės tavo gyvenimo kokybę pakylėti į visiškai į naują lygį“. Greičiausiai per ilgai užsisėdėjote, ieškokite…

Tai gali būti susiję su tuo, kad kažkada pati padėjote ragelį, nutraukėte santykius, pasakėte „ne“ meilei, bendravimui. Ieškokite kitos išeities, bendraukite.

Klausytoja: Labai dažnai sapnuoju savo mirusius mamytę ir tėvelį. Taip pat dažnai sapnuoju, kad esu istorijos pamokoje ir nemoku tos pamokos: skaitau vadovėlį, žinau, kad mane klaus, ir labai jaudinuosi…Ką tai galėtų reikšti?

N.G.Wolmer: Jeigu jūs sapnuojate nuolat mamą ir tėvelį, tai reiškia, kad tarp jūsų buvo labai glaudus ryšys ir kad tas jis tebėra likęs. Jie negali jūsų paleisti. Anapus laiko nėra ir viskas atrodo mirksnis ir todėl nereikia manyti, kad jeigu išėjo artimieji prieš 10 ar net 20 metų, tai yra labai seniai ir jie turėjo pamiršti. Nesąmonė. Amžinybėje mes kartais esame be galo artimi su tam tikromis sielomis, ir laikas absoliučiai nieko nereiškia. Aš manau, kad jie nori jums padėti, perspėti, ir tai rodo tam tikrą jūsų gyvenimo baimę, vis dar buvimą vaiku, kad vis dar reikalinga mamytė it tėvelis.

Aš manau, kad antruoju sapnu yra bandoma atkreipti jūsų sielos dėmesį į tai, kokiu išskirtiniu laiku mes gyvename. Ko gero, jūs neteisingai suvokiate šį istorinį laiką – kaip eilinį, o iš tikrųjų mes gyvename tokiu metu, kada žmogaus sąmonėje veriasi visai nauji dalykai, kada yra atveriamos visos sakralios žinios, technikos, praktikos ir kada žmogus gali padaryti didžiulį, neįsivaizduojamą evoliucinį sielos darbą, didžiulį žingsnį į priekį. Jis gali tai padaryti tik suvokdamas ir dėdamas pastangas. Manau, kad tokiu būdu jums bandoma priminti: „Kada tu nusimesi šį fizinį kūną, sugrįši ir sužinosi, kokių galimybių terpėje tu buvai. O ką tu padarei? Ar pakankamai padarei?“ Tai Dvasios reikalavimas jums susivokt, kiek daug galite padaryti ir kokiu svarbiu laiku mes gyvename.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP