2016 m. pavasario lygiadienis

2016 m. pavasario lygiadienis

2016 m. kovo 21 d., saulei tekant, svarbu atsikelti kartu su Saulės aušra – tokiu būdu lengviau susiderinsime su Saule, pergalinčia tamsą. Dar geriau atsikelti tris dienas iš eilės su aušra – tokiu būdu įeisite į ritmą su besikeliančia virš horizonto Saule, su kosminėmis energijomis. Juk būtent šiuo metu – kovo 20, 21 dienomis Saulė įeina pro Rytinius Dangaus vartus, susilygina diena bei naktis visose žemės platumose. Tai – pavasario lygiadienio metas. Rytoj aušros metu Saulė bus 1- ame Avino zodiako ženklo laipsnyje bei pradės kelionę 12 zodiako ženklų ratu. Būtent šitą metą, tai yra kovo 21 -ąją, kuomet Saulė, įėjusi į Avino ženklo pirmąjį laipsnį, pateka virš horizonto, Avestos tradicija švenčia kaip naujus metus.

Padarykite sau šventę, sutikdami šią aušrą švariai nusiprausę, švariai apsirengę. Pasveikinkite Saulę, ryškiausiai, materialiai išreiškiančią Auščiausiąją valią bei Dvasios šviesą mums regimoje realybėje…

Leiskime savo svajonėms skristi laisvai – svajokime, išsakykime svajones dangui, užrašykime jas… Padėkokime, išreikškime savo dėkingumą už viską, ką turime, ką patiriame geriausio. Tapkime dėkingi už visa tai, įvertinkime, kiek daug mes turime…

Tegu rytdiena bus vaiski, lengva, kaip pradžių pradžia – atsiverkime vilčiai, tikėjimui, džiaugsmui, gerumui. Tai Saulės, šviesos pergalės prieš tamsą pradžia – nuo šiol pusę metų šviesos bus daugiau, nei tamsos, diena bus ilgesnė, nei naktis… Susiderinkime, nusiteikime taip, jog tai taptų ir šviesos pergalės prieš tamsą pradžia ir mūsų charakteryje, mintyse, jausmuose, santykiuose.

Te šviesa nugalės mano mintyse… Te bus mano mintys dorybingos…
Te šviesa nugalės mano jausmuose… Te bus mano jausmai dorybingi…
Te šviesa nugalės mano veiksmuose, ketinimuose… Te taps mano veiksmai, ketinimai dorybingi…
Te šviesa nugalės mano santykiuose, darbuose, tame, ką paliksiu po savęs – vaikaičiuose, žemėje.
Te apsijungs Rytų ir Vakarų išmintis, tebus taika visoje Žemėje, Žmonijoje…

Amen. OM. Amen…“

N. Gabija Wolmer

TOP